Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 812 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Actrisse Du Lys
S / Z.Rpf / F / 2015 / V: Atomic Z (BEL) / MV: Champion Du Lys
 
0002
Agrano
W / Old / Db / 2009 / V: Armitage / MV: Grannus
 
0592
Ahoy KK
W / 2005
 
592
Ahoy KK
W / 2005
 
0003
Alibaba 134
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cancara / MV: Acord II
 
003
Alibaba 134
W / Holst / Schi / 2010 / V: Cancara / MV: Acord II
 
0004
Allenger
S / KWPN / B / 2005 / V: Royal Bravour / MV: Goodtimes
 
004
Allenger
S / KWPN / B / 2005 / V: Royal Bravour / MV: Goodtimes
 
0006
Anatevka 84
S / Holst / B / 2008 / V: Quidam de Revel / MV: Contender / 105BU76
 
0608
Angel 258
S / Hann / B / 2001 / V: Amerigo Vespucci xx / MV: Westerland
 
608
Angel 258
S / Hann / B / 2001 / V: Amerigo Vespucci xx / MV: Westerland
 
0008
Anton 869
W / Holst / B / 2015 / V: Action-Breaker / MV: Chambertin
 
0009
Arcado 11
W / Hann / B / 2001 / V: Acorado I / MV: Prince Thatch xx
 
0010
Argentos VK
W / DSP / B / 2003 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Kolibri
 
010
Argentos VK
W / DSP / B / 2003 / V: Al Cantino (ex: Romario) / MV: Kolibri
 
0597
Aria
S / 2013
 
597
Aria
S / 2013
 
0011
Arimara
S / KWPN / B / 2005 / V: C-Indoctro / MV: Jimtown
 
011
Arimara
S / KWPN / B / 2005 / V: C-Indoctro / MV: Jimtown
 
0581
Artax
W / -n.gefunde / 1993
 
0599
Athlone sonic
W / 2008
 
599
Athlone sonic
W / 2008
 
0012
Atlanta 558
S / OS / B / 2014 / V: Armitage / MV: Contendro I
 
B - Pferdename / KNR
0013
B-Arcadia
S / Holst / B / 2009 / V: Aragorn / MV: Cantus / 107BT45
 
0014
Bacardi Frozen B 3
S / OS / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Silvio I
 
014
Bacardi Frozen B 3
S / OS / B / 2013 / V: Balou du Rouet / MV: Silvio I
 
0015
Baghira - S
S / Holst / F / 2009 / V: Cassiano / MV: Corrado I
 
015
Baghira - S
S / Holst / F / 2009 / V: Cassiano / MV: Corrado I
 
0016
Bahira 12
S / Old / Schwb / 2016 / V: Bernay / MV: Fürst Heinrich
 
016
Bahira 12
S / Old / Schwb / 2016 / V: Bernay / MV: Fürst Heinrich
 
0017
Balou's Paul PS
W / Hann / B / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Cento
 
0018
Baloubina 13
S / OS / B / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Couleur-Rubin
 
018
Baloubina 13
S / OS / B / 2017 / V: Balou du Rouet / MV: Couleur-Rubin
 
0020
Baltic Adele PS
S / OS / Df / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Centadel
 
020
Baltic Adele PS
S / OS / Df / 2015 / V: Baloubet du Rouet / MV: Centadel
 
0021
Baltimore H
W / DR / Schi / 2013 / V: Best Boy / MV: Corrado II
 
021
Baltimore H
W / DR / Schi / 2013 / V: Best Boy / MV: Corrado II
 
0022
Bandolero 63
W / Hann / R / 2012 / V: Benetton Dream / MV: Latimer
 
022
Bandolero 63
W / Hann / R / 2012 / V: Benetton Dream / MV: Latimer
 
0023
Barbaresco 6
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Canabis
 
023
Barbaresco 6
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Canabis
 
0024
Barbera Mantha
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Graf Top
 
024
Barbera Mantha
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Graf Top
 
0025
Barbossa 3
W / Hann / R / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Chico's Boy
 
025
Barbossa 3
W / Hann / R / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Chico's Boy
 
0026
Barkley 15
W / OS / B / 2013 / V: Black Jack / MV: Argentinus
 
026
Barkley 15
W / OS / B / 2013 / V: Black Jack / MV: Argentinus
 
621
Basallco
W / -n.gefunde / 2014
 
0601
Beethoven
W / DR / Fuchs / 2008
 
601
Beethoven
W / DR / Fuchs / 2008
 
0032
Bella Donna von der Warpen
S / Grpf.o.R / DbSch / 2009
 
032
Bella Donna von der Warpen
S / Grpf.o.R / DbSch / 2009
 
0033
Benita B
S / Old / Db / 2015 / V: Buenos Dias / MV: Banditentraum
 
033
Benita B
S / Old / Db / 2015 / V: Buenos Dias / MV: Banditentraum
 
0034
Bentley 68
W / KWPN / B / 2006 / V: Upgrade / MV: Horatio
 
034
Bentley 68
W / KWPN / B / 2006 / V: Upgrade / MV: Horatio
 
0035
Bertie Boombastic
W / Grpf.o.R / BSche / 2012
 
035
Bertie Boombastic
W / Grpf.o.R / BSche / 2012
 
0036
Betty Bariton
S / Westf / B / 2012 / V: Bariton / MV: Cordes-Boy-Vz
 
0037
Betty Boo 17
S / DR / Db / 2017 / V: Orly / MV: Botticelli
 
037
Betty Boo 17
S / DR / Db / 2017 / V: Orly / MV: Botticelli
 
0038
Bexx
W / KWPN / B / 2013 / V: Big Star JR K Z / MV: Clinton
 
038
Bexx
W / KWPN / B / 2013 / V: Big Star JR K Z / MV: Clinton
 
0039
Beyla S
S / Holst / Db / 2010 / V: Boritas / MV: Leonid
 
039
Beyla S
S / Holst / Db / 2010 / V: Boritas / MV: Leonid
 
0040
Bibi Blocksberg 22
S / DR / R / 2013 / V: Nutrix I / MV: Tizian
 
040
Bibi Blocksberg 22
S / DR / R / 2013 / V: Nutrix I / MV: Tizian
 
0041
Big Celstar KZ
S / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Big Star JR K Z / MV: Cellestial / 105WO65
 
041
Big Celstar KZ
S / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Big Star JR K Z / MV: Cellestial / 105WO65
 
0043
Big Man
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Big Star JR K Z / MV: C-Indoctro
 
043
Big Man
W / Z.Rpf / B / 2015 / V: Big Star JR K Z / MV: C-Indoctro
 
0044
Bijou 444
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Balou du Rouet / 106GU97
 
044
Bijou 444
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Diamant de Semilly / MV: Balou du Rouet / 106GU97
 
0575
Bjirmens Ewina
S / Braun / 2016
 
575
Bjirmens Ewina
S / Braun / 2016
 
0045
Black Lady 57
S / Pony o.R / R / 2008
 
045
Black Lady 57
S / Pony o.R / R / 2008
 
0046
Blitz 340
H / Hann / Schi / 2014 / V: Levisonn / MV: Acodetto I
 
046
Blitz 340
H / Hann / Schi / 2014 / V: Levisonn / MV: Acodetto I
 
0047
Blue Grenadier
W / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Weltmeyer
 
047
Blue Grenadier
W / Hann / Df / 2010 / V: Belissimo M / MV: Weltmeyer
 
0048
Bon Jolien
S / Hann / Db / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Silberschmied
 
048
Bon Jolien
S / Hann / Db / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Silberschmied
 
0049
Boombastic H
H / OS / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Acobat II
 
049
Boombastic H
H / OS / B / 2012 / V: Balou du Rouet / MV: Acobat II
 
0050
Bowie Bo
W / Old / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Alibi
 
050
Bowie Bo
W / Old / B / 2016 / V: Balou du Rouet / MV: Alibi
 
0052
Bronco 467
W / DR / F / 2005 / V: Desperado K / MV: Granneus B
 
627
Buddy
W / 2012
 
0053
Bugatti De Balou Star
H / OS / B / 2017 / V: Balou Star / MV: Casiro I
 
053
Bugatti De Balou Star
H / OS / B / 2017 / V: Balou Star / MV: Casiro I
 
0054
Buschmann B
W / DR / B / 2015 / V: Störtebekers Big Cracker / MV: Andiamo
 
054
Buschmann B
W / DR / B / 2015 / V: Störtebekers Big Cracker / MV: Andiamo
 
C - Pferdename / KNR
0056
Cadeau 54
W / Old / Db / 2010 / V: Check In / MV: Urleven Pironniere
 
0057
Calimera H
S / Old / Schi / 2015 / V: Christian / MV: Indorado
 
0058
Calimero 741
W / OS / Db / 2015 / V: Chacco's Son II / MV: Stakkato
 
058
Calimero 741
W / OS / Db / 2015 / V: Chacco's Son II / MV: Stakkato
 
0060
Calio WE
H / DR / B / 2014 / V: Calido-G / MV: Landor S
 
0061
Calixaren
S / OS / B / 2015 / V: Christian / MV: Cordalme Z
 
061
Calixaren
S / OS / B / 2015 / V: Christian / MV: Cordalme Z
 
0062
Call Me Paul 5
W / Hann / Db / 2014 / V: C-Indoctro / MV: Chacco-Blue
 
062
Call Me Paul 5
W / Hann / Db / 2014 / V: C-Indoctro / MV: Chacco-Blue
 
0063
Calula H
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: For Feeling
 
063
Calula H
S / OS / B / 2016 / V: Casallco / MV: For Feeling
 
0064
Caluna 30
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
064
Caluna 30
S / Grpf.o.R / B / 2010
 
0065
Camelot E WE
W / DR / B / 2015 / V: Ceylon E / MV: Constantin
 
065
Camelot E WE
W / DR / B / 2015 / V: Ceylon E / MV: Constantin
 
0066
Campari 312
W / DR / Palom / 2010 / V: Casino Royale K / MV: Black Boy
 
066
Campari 312
W / DR / Palom / 2010 / V: Casino Royale K / MV: Black Boy
 
0067
Campari O 3
H / Old / Df / 2015 / V: Christian / MV: Argentinus
 
0583
Capitano
W / 2009
 
583
Capitano
W / 2009
 
0068
Capri Sun 6
S / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Cassiano
 
068
Capri Sun 6
S / OS / Schi / 2017 / V: Chacoon Blue / MV: Cassiano
 
0070
Cardentus 3
W / Holst / Schi / 2015 / V: Cardento / MV: Limbus
 
0071
Cardin
H / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Cassini I
 
0072
Carefree 2
S / DSP / Schi / 2009 / V: Caproni / MV: Askar AA
 
072
Carefree 2
S / DSP / Schi / 2009 / V: Caproni / MV: Askar AA
 
0073
Careliner Chester
W / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Corrado I
 
073
Careliner Chester
W / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Corrado I
 
0074
Carentino 3
W / Old / Schwb / 2006 / V: Carry Gold / MV: Lagoheidor G / 104MO82
 
074
Carentino 3
W / Old / Schwb / 2006 / V: Carry Gold / MV: Lagoheidor G / 104MO82
 
0075
Carissima 29
S / Holst / Db / 2011 / V: C-Indoctro / MV: Calido I / 105WR92
 
0077
Carla Comte
S / Hann / Df / 2009 / V: Comte / MV: Prince Thatch xx
 
0078
Carlimo
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Concept / 107IE89
 
078
Carlimo
W / Holst / Schi / 2013 / V: Clarimo / MV: Concept / 107IE89
 
618
Carlos 857
W / OS / B / 2016 / V: Conteur / MV: Damiani
 
0079
Carlotta 313
S / OS / B / 2013 / V: Cavall / MV: Rebel Z I
 
079
Carlotta 313
S / OS / B / 2013 / V: Cavall / MV: Rebel Z I
 
0080
Carlotta G 4
S / Old / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Quidam's Rubin
 
080
Carlotta G 4
S / Old / B / 2015 / V: Casiro I / MV: Quidam's Rubin
 
0082
Carrick R
W / Old / B / 2005 / V: Charon / MV: Lacatraz
 
082
Carrick R
W / Old / B / 2005 / V: Charon / MV: Lacatraz
 
0086
Casbalou L
W / OS / Schi / 2016 / V: Casalido / MV: Balou du Rouet
 
0087
Cascada 46
S / Holst / B / 2007 / V: Calido I / MV: Carthago / 104QP33
 
087
Cascada 46
S / Holst / B / 2007 / V: Calido I / MV: Carthago / 104QP33
 
0090
Casnight Girl
S / OS / B / 2016 / V: Casino Berlin / MV: Night and Day
 
0091
Caspar Noir
W / DR / R / 2005 / V: Constantin / MV: Grannus
 
091
Caspar Noir
W / DR / R / 2005 / V: Constantin / MV: Grannus
 
0092
Cassa Blue
H / Hann / B / 2016 / V: Casallco / MV: Chacco-Blue
 
0094
Cassitha
S / KWPN / F / 2012 / V: Calido I / MV: Wellington
 
094
Cassitha
S / KWPN / F / 2012 / V: Calido I / MV: Wellington
 
0095
Cassy 75
S / Hann / B / 2005 / V: Chasseur I / MV: Playmate xx
 
0096
Catalina 53
S / OS / B / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Quidam's Rubin
 
0097
Cayenne B
S / OS / B / 2008 / V: Cardento / MV: Jadran
 
0098
Cayo Coco 4
W / Westf / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cracker Jack
 
098
Cayo Coco 4
W / Westf / B / 2017 / V: Cascadello I / MV: Cracker Jack
 
0100
Celesta 24
S / DR / B / 2012 / V: FS Cracker Jack / MV: Brillant
 
100
Celesta 24
S / DR / B / 2012 / V: FS Cracker Jack / MV: Brillant
 
0101
Celina 222
S / OS / B / 2012 / V: Califax / MV: Mondrian xx
 
101
Celina 222
S / OS / B / 2012 / V: Califax / MV: Mondrian xx
 
0102
Cellestic Top
W / Hann / B / 2015 / V: Cellestial / MV: Graf Top
 
102
Cellestic Top
W / Hann / B / 2015 / V: Cellestial / MV: Graf Top
 
0103
Cenndancero
W / Old / Db / 2014 / V: Cennin / MV: Plaisir d'Amour
 
0105
Chac Boy's Balou PS
H / OS / B / 2016 / V: Chac Boy (H2) / MV: Balou du Rouet
 
0106
Chacarija PS
S / OS / F / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Carthago
 
106
Chacarija PS
S / OS / F / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Carthago
 
0107
Chacci
W / OS / B / 2012 / V: Cornet's Prinz / MV: Chacco-Blue / 107KH23
 
0108
Chaccmo RT
H / OS / Db / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Quidamo
 
0109
Chacco Prince
H / OS / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Caspar / 105IX34
 
109
Chacco Prince
H / OS / B / 2010 / V: Chacco-Blue / MV: Caspar / 105IX34
 
0110
Chacco's drop-dead Diva
S / Hann / Schi / 2012 / V: Chacco Gold / MV: Capilano
 
0111
Chacco's Son II
H / Westf / B / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Lancer III / 105RK58
 
0112
Chacletico
H / Hann / B / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Los Angeles / 107BY80
 
620
Chacthago Clou PS
W / 2016
 
0113
Chad Calypso PS
W / OS / F / 2016 / V: Chac Boy (H2) / MV: Centadel
 
0114
Chakira 74
S / Westf / B / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: For Edition I
 
0115
Chalara 2
S / OS / B / 2014 / V: Chaloubet Tailormade / MV: Lawito
 
0117
Change 9
H / Holst / B / 2013 / V: Clarimo / MV: Canturo
 
0118
Chapter 10
H / OS / Db / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Corrado II
 
118
Chapter 10
H / OS / Db / 2016 / V: Chacco's Son II / MV: Corrado II
 
0119
Charilaos
W / Westf / B / 2003 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Weinberg / 102NH55
 
119
Charilaos
W / Westf / B / 2003 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Weinberg / 102NH55
 
0120
Charlie Brown 129
W / Old / Db / 2013 / V: Collado / MV: Rubin-Royal
 
120
Charlie Brown 129
W / Old / Db / 2013 / V: Collado / MV: Rubin-Royal
 
0121
Charly Brown G
W / Old / Schwb / 2016 / V: Congress / MV: Quidam's Rubin
 
0123
Cheap Trick WM
H / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Cento / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0124
Check Out 13
W / Westf / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Voltaire
 
0125
Checkerdelli
W / OS / Schi / 2017 / V: Checkter / MV: Acordelli
 
125
Checkerdelli
W / OS / Schi / 2017 / V: Checkter / MV: Acordelli
 
0128
Chester 212
W / Old / R / 2004 / V: Conello / MV: Akzent II / 103WC74
 
0129
Chill Out 10
W / OS / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Quidam's Rubin
 
0130
Chirac 30
W / Old / B / 2011 / V: Chin Quin / MV: Landjonker (Fruhling)
 
130
Chirac 30
W / Old / B / 2011 / V: Chin Quin / MV: Landjonker (Fruhling)
 
0131
Chirokko W
W / Hann / Db / 2011 / V: Contendros Bube / MV: Filigrant / 106OV37
 
0133
Chocolate Girl 4
S / Westf / B / 2015 / V: Chaman / MV: Ferragamo
 
0134
Chocolate Time P
W / OS / B / 2017 / V: Chaccato / MV: Licotus
 
134
Chocolate Time P
W / OS / B / 2017 / V: Chaccato / MV: Licotus
 
0135
Christoph 9
W / Westf / Db / 2006 / V: Collin L / MV: Weinberg
 
135
Christoph 9
W / Westf / Db / 2006 / V: Collin L / MV: Weinberg
 
0137
Chronicles of Narnia PS
H / OS / Db / 2016 / V: Casallco / MV: Nintender
 
137
Chronicles of Narnia PS
H / OS / Db / 2016 / V: Casallco / MV: Nintender
 
0138
Cindra 4
S / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Cassini I
 
138
Cindra 4
S / Holst / B / 2017 / V: Casall / MV: Cassini I
 
0586
Cinemon
H / -n.gefunde / 0
 
586
Cinemon
H / -n.gefunde / 0
 
0139
Cinna Blue PS
S / Hann / B / 2015 / V: Cinsey / MV: Chacco-Blue
 
139
Cinna Blue PS
S / Hann / B / 2015 / V: Cinsey / MV: Chacco-Blue
 
0140
Cinzano 81
W / Old / B / 2009 / V: Chin Quin / MV: Le Matin
 
0142
Clarck
W / OS / B / 2015 / V: Contact van de Heffinck / MV: Van Gogh
 
142
Clarck
W / OS / B / 2015 / V: Contact van de Heffinck / MV: Van Gogh
 
0609
Clarima de Revel
S / Westf / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
609
Clarima de Revel
S / Westf / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel
 
0143
Cleo R
S / Hann / Df / 2014 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel / 107FJ67
 
143
Cleo R
S / Hann / Df / 2014 / V: Clarimo / MV: Quidam de Revel / 107FJ67
 
0144
Cleopatra 281
S / Holst / Schi / 2011 / V: Corrado I / MV: Marlo
 
0146
Clitchko
W / B / 2009
 
146
Clitchko
W / B / 2009
 
0147
Clooney 139
W / Holst / Db / 2013 / V: Clarimo / MV: Canturo
 
0148
Clooney 146
W / OS / B / 2015 / V: Chacco's Son II / MV: Argentinus
 
0149
Close to me 3
S / Holst / Db / 2010 / V: Connor / MV: Coriano
 
149
Close to me 3
S / Holst / Db / 2010 / V: Connor / MV: Coriano
 
0150
Coco Chanel K 3
S / Hann / F / 2016 / V: Chaccato / MV: Roadster
 
0151
Coco Chanell 25
S / Hann / Db / 2009 / V: Christ / MV: Banditentraum
 
151
Coco Chanell 25
S / Hann / Db / 2009 / V: Christ / MV: Banditentraum
 
0152
Cocolu
S / Old / Schwb / 2014 / V: Chaccato / MV: Quattro B
 
152
Cocolu
S / Old / Schwb / 2014 / V: Chaccato / MV: Quattro B
 
0153
Cocophino
W / Holst / Schi / 2004 / V: Caretino / MV: Corofino I
 
153
Cocophino
W / Holst / Schi / 2004 / V: Caretino / MV: Corofino I
 
0154
Cokuss
S / Hann / Schi / 2011 / V: Cardento / MV: Grannus / 105BV04
 
0155
Cola on the Rocks
W / Pony o.R / Appal / 2010
 
155
Cola on the Rocks
W / Pony o.R / Appal / 2010
 
0156
Collado's Barbie H
S / OS / Schwb / 2014 / V: Collado / MV: Cardino
 
156
Collado's Barbie H
S / OS / Schwb / 2014 / V: Collado / MV: Cardino
 
0157
Collado's Girl
S / Old / F / 2009 / V: Collado / MV: Armitage
 
157
Collado's Girl
S / Old / F / 2009 / V: Collado / MV: Armitage
 
0158
Come Undone W
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Connect / MV: Lupicor
 
158
Come Undone W
W / Z.Rpf / B / 2016 / V: Connect / MV: Lupicor
 
0159
Comme ci comme ca 6
S / Holst / B / 2011 / V: Canturano I / MV: Julio Mariner xx
 
159
Comme ci comme ca 6
S / Holst / B / 2011 / V: Canturano I / MV: Julio Mariner xx
 
0160
Compaxino
W / Westf / Schi / 2010 / V: Camax L / MV: Coronino / 105SZ23
 
0161
Concara 5
S / Hann / B / 2015 / V: Contendro I / MV: Contender
 
161
Concara 5
S / Hann / B / 2015 / V: Contendro I / MV: Contender
 
0162
Conchita 126
S / OS / Schwb / 2010 / V: Cantoblanco / MV: Contender
 
162
Conchita 126
S / OS / Schwb / 2010 / V: Cantoblanco / MV: Contender
 
0163
Concordia 45
S / Hann / B / 2011 / V: Cloney / MV: Landclassic
 
0603
Conell 2
S / Old / B / 2010 / V: Conthargos / MV: Gracieux
 
603
Conell 2
S / Old / B / 2010 / V: Conthargos / MV: Gracieux
 
0164
Coniro K
W / Hann / B / 2012 / V: Conen / MV: De Niro
 
0165
Constancia H
S / Holst / Schi / 2015 / V: Clarimo / MV: Cormint
 
0166
Constantinus 3
W / AESRpf / B / 2014 / V: Canterbury / MV: Marquise
 
166
Constantinus 3
W / AESRpf / B / 2014 / V: Canterbury / MV: Marquise
 
0167
Contes de Fées
S / OS / B / 2015 / V: Biscayo / MV: Come On / 107EA86
 
0168
Contessa 135
S / Hann / Db / 2003 / V: Couleur-Rubin / MV: Landor S
 
0169
Contessa 247
S / Holst / Db / 2013 / MV: Lasino
 
0170
Conthalando PS
W / OS / B / 2015 / V: Conthargos / MV: Colander
 
170
Conthalando PS
W / OS / B / 2015 / V: Conthargos / MV: Colander
 
0171
Contharik
H / Rhld / B / 2017 / V: Conthargos / MV: Contender
 
0173
Cool Casper 5
W / Westf / B / 2017 / V: Cavtat PKZ / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0174
Cooper 75
W / Holst / B / 2003 / V: Colman / MV: Limbus / 102UP22
 
174
Cooper 75
W / Holst / B / 2003 / V: Colman / MV: Limbus / 102UP22
 
0175
Cora 685
S / Westf / B / 2017 / V: Chacco's Son II / MV: Check In
 
0176
Cordoba 75
W / OS / B / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Rebel Z I
 
176
Cordoba 75
W / OS / B / 2016 / V: Cordess (Billy Clinton A) / MV: Rebel Z I
 
0177
Cordula H
S / Old / F / 2011 / V: Clinton II / MV: Grand Amour
 
177
Cordula H
S / Old / F / 2011 / V: Clinton II / MV: Grand Amour
 
0178
Cornet's Carpaccio
H / Z.Rpf / Db / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: Carpaccio
 
0179
Cornet's Sunshine
W / Old / B / 2012 / V: Cornet's Prinz / MV: Quattro B
 
179
Cornet's Sunshine
W / Old / B / 2012 / V: Cornet's Prinz / MV: Quattro B
 
616
Corolet
W / -n.gefunde / 2014
 
0180
Corrida 23
S / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Caretino
 
180
Corrida 23
S / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Caretino
 
0181
Cortengo
W / DSP / B / 2017 / V: Cormitender / MV: Carpathos
 
181
Cortengo
W / DSP / B / 2017 / V: Cormitender / MV: Carpathos
 
0182
Cosco Cablo
W / OS / R / 2012 / V: Cantoblanco / MV: Contender
 
182
Cosco Cablo
W / OS / R / 2012 / V: Cantoblanco / MV: Contender
 
0183
Coufina
S / Westf / B / 2016 / V: Coupe d'Or / MV: Joly St.Hubert (Bioagrico Joya
 
0185
Cover Girl 53
S / Hann / B / 2015 / V: Ustinov / MV: Concetto
 
185
Cover Girl 53
S / Hann / B / 2015 / V: Ustinov / MV: Concetto
 
0186
Crazy Love 9
W / Z.Rpf / B / 2017 / V: Comilfo Plus Z / MV: Nabab de Reve
 
0187
Crazy-Hardbreaker SP WE
W / DR / F / 2008 / V: Charivari / MV: Landsieger I / 104SC81
 
187
Crazy-Hardbreaker SP WE
W / DR / F / 2008 / V: Charivari / MV: Landsieger I / 104SC81
 
0188
Crystal Speed 3
S / Hann / B / 2013 / V: Canabis / MV: Acord II
 
188
Crystal Speed 3
S / Hann / B / 2013 / V: Canabis / MV: Acord II
 
0189
Cuba 48
S / OS / B / 2013 / V: Centendu / MV: Drosselklang II
 
0585
Cuddel 3
W / -n.gefunde / 2011
 
585
Cuddel 3
W / -n.gefunde / 2011
 
0604
Curt Junior
H / Old / Db / 2012 / MV: Gracieux
 
604
Curt Junior
H / Old / Db / 2012 / MV: Gracieux
 
D - Pferdename / KNR
0191
Daily Deal Junior
W / Old / B / 2014 / V: Daily Deal / MV: Fürst Heinrich
 
0193
Damur 5
W / Old / B / 2010 / V: Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV: Zeus (Nurzeus)
 
193
Damur 5
W / Old / B / 2010 / V: Dollar Dela Pierre (Tlaloc la / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0194
Dan Black
W / Old / R / 2013 / V: Diamo Gold / MV: Rouletto
 
194
Dan Black
W / Old / R / 2013 / V: Diamo Gold / MV: Rouletto
 
0196
Dancing Dancia
S / Hann / B / 2014 / V: Danciano / MV: Baroncelli
 
196
Dancing Dancia
S / Hann / B / 2014 / V: Danciano / MV: Baroncelli
 
0197
Dancing Dorie
S / Hann / B / 2016 / V: Don Index / MV: Contendros Bube
 
0198
Dancing Queen 223
S / Rhld / Db / 2016 / V: Don Romanov / MV: Royal Classic
 
198
Dancing Queen 223
S / Rhld / Db / 2016 / V: Don Romanov / MV: Royal Classic
 
0200
Dante 155
W / Hann / Db / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini II
 
200
Dante 155
W / Hann / Db / 2015 / V: Diarado / MV: Cassini II
 
0201
Dantino M
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Rubinstein I
 
201
Dantino M
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Dante Weltino / MV: Rubinstein I
 
0202
Darcy Dynamite
S / OS / Db / 2009 / V: Diarado / MV: Gragenit / 107HI46
 
0204
Darth Vader 4
W / Hann / R / 2008 / V: Depardieu / MV: Rohdiamant
 
204
Darth Vader 4
W / Hann / R / 2008 / V: Depardieu / MV: Rohdiamant
 
0205
Daysi 27
S / OS / B / 2017 / V: Don Diarado / MV: Lancelot
 
0206
De Quimba
S / Hann / B / 2009 / V: Dimaggio / MV: Rubinstein I
 
206
De Quimba
S / Hann / B / 2009 / V: Dimaggio / MV: Rubinstein I
 
0207
Deep Connection K
S / Hann / R / 2017 / V: Devonport / MV: Contendro I
 
207
Deep Connection K
S / Hann / R / 2017 / V: Devonport / MV: Contendro I
 
0208
Deina Star
S / Westf / F / 2014 / V: Depeche Mode / MV: Florestan I
 
208
Deina Star
S / Westf / F / 2014 / V: Depeche Mode / MV: Florestan I
 
0209
Delilah 71
S / Hann / Df / 2016 / V: DeLorean / MV: Worldly I
 
0210
Der feine Henry
W / DR / B / 2010 / V: Der feine Lord AT / MV: Nagano
 
0211
Der-Pizarro
W / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Grannus
 
0212
Designer 20
H / Westf / B / 2015 / V: Don Diarado / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0213
Destiny 297
S / OS / Schi / 2016 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Carte d'Or
 
0214
Dia 27
S / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Acodetto I
 
214
Dia 27
S / Holst / B / 2016 / V: Diarado / MV: Acodetto I
 
0215
Dia Corrado
H / OS / B / 2014 / V: Don Diarado / MV: Corrado II / 106XT30
 
0216
Dia Luna
S / OS / B / 2017 / V: Don Diarado / MV: Quintender
 
0217
Diabolo 565
W / Hann / F / 2011 / V: Destano / MV: Silvio I
 
217
Diabolo 565
W / Hann / F / 2011 / V: Destano / MV: Silvio I
 
0218
Diacette
S / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Quinta Real
 
218
Diacette
S / Hann / B / 2015 / V: Diacontinus / MV: Quinta Real
 
0219
Diacora 4
S / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Contendro I
 
0220
Dialido
H / DSP / B / 2015 / V: Diarado / MV: Calido I
 
0221
Diamond's Darling 3
S / DR / Palom / 2016 / V: Diamond Touch / MV: Dancing Fox B
 
0223
Diapalma PS
S / OS / R / 2015 / V: Diatendro / MV: Vigo D'Arsouilles
 
0224
Diatendra K
S / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Calido I
 
224
Diatendra K
S / Hann / B / 2015 / V: Diatendro / MV: Calido I
 
0225
Diaz 18
W / Old / Db / 2016 / V: Don Romanov / MV: Lauries Crusador xx
 
0226
Diccarat
W / KWPN / Schi / 2014 / V: Dallas VDL (ex Indouglas van h / MV: Silvio I
 
0227
Diccas
W / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Langata Express xx
 
227
Diccas
W / Hann / R / 2014 / V: Diacontinus / MV: Langata Express xx
 
0231
Don Fettie
H / Hann / Db / 2015 / V: Don Diarado / MV: Cardenio / 107BY78
 
0232
Don Franziskus
W / Hann / R / 2013 / V: Don Index / MV: Feiner Graf
 
0233
Don Tryon
H / OS / Db / 2016 / V: Don Diarado / MV: Conthargos
 
0234
Donna Gina 3
S / Westf / B / 2015 / V: Don Diarado / MV: Gletscher
 
0236
Donut 16
W / Hann / B / 2016 / V: Don Diarado / MV: Lafontaine
 
236
Donut 16
W / Hann / B / 2016 / V: Don Diarado / MV: Lafontaine
 
0237
Dragonheart's Dancer
W / Hann / Db / 2011 / V: Don Crusador / MV: Brentano II
 
237
Dragonheart's Dancer
W / Hann / Db / 2011 / V: Don Crusador / MV: Brentano II
 
0238
Dreiklang 8
S / Hann / Db / 2011 / V: Decamerone / MV: Wogenspieler
 
238
Dreiklang 8
S / Hann / Db / 2011 / V: Decamerone / MV: Wogenspieler
 
0239
Duke of Dance 6
W / Hann / B / 2017 / V: Duke of Hearts xx / MV: Dancier
 
E - Pferdename / KNR
0588
Edeniro
W / 2011
 
588
Edeniro
W / 2011
 
0244
Edition's Candet
W / Holst / B / 2004 / V: Con Capitol / MV: Sir Dancer xx
 
244
Edition's Candet
W / Holst / B / 2004 / V: Con Capitol / MV: Sir Dancer xx
 
0246
Einstein 205
W / Hann / B / 2015 / V: Embassy I / MV: Hohenstein
 
246
Einstein 205
W / Hann / B / 2015 / V: Embassy I / MV: Hohenstein
 
0247
El Bambadou
W / Grpf.o.R / Schi / 2011
 
0248
El Bonito M.
W / Hann / F / 2011 / V: Escudo I / MV: Bonito xx
 
0249
El Paso 198
W / Hann / Schi / 2010 / V: Embassy III / MV: Athletico
 
249
El Paso 198
W / Hann / Schi / 2010 / V: Embassy III / MV: Athletico
 
0250
Eleanor L
S / KWPN / Db / 2009 / V: Warrant / MV: Jacorde / 104RF60
 
250
Eleanor L
S / KWPN / Db / 2009 / V: Warrant / MV: Jacorde / 104RF60
 
0251
Elute 10
H / Hann / B / 2005 / V: El Bundy I / MV: Wolkentanz I
 
0252
Emmy 39
S / Old / Db / 2003 / V: Curacao I / MV: Rio Zeus
 
0253
Esko 17
W / R / 2006
 
0254
Esperance S 4
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Epris d'Azur / MV: Cor de la Bryere
 
254
Esperance S 4
S / Z.Rpf / B / 2016 / V: Epris d'Azur / MV: Cor de la Bryere
 
0256
Eternal Flame 14
S / KWPN / Schi / 2009 / V: Numero Uno / MV: Cassini I / 104SH69
 
256
Eternal Flame 14
S / KWPN / Schi / 2009 / V: Numero Uno / MV: Cassini I / 104SH69
 
0257
Etienne 141
H / OS / B / 2013 / V: Eldorado van de Zeshoek / MV: Grannus / 107JM73
 
F - Pferdename / KNR
0258
Fahrenheit 41
H / DR / B / 2009 / V: Farbenfroh / MV: Bugatti
 
0259
Falstaff 55
W / Hann / F / 2003 / V: Feininger / MV: Lungau
 
259
Falstaff 55
W / Hann / F / 2003 / V: Feininger / MV: Lungau
 
0260
Farina 1055
S / Hann / B / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Mont Du Cantal AA
 
260
Farina 1055
S / Hann / B / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Mont Du Cantal AA
 
0261
Favorit von Velen
W / Hann / R / 2011 / V: Feuerspiel / MV: Rubinstein I
 
261
Favorit von Velen
W / Hann / R / 2011 / V: Feuerspiel / MV: Rubinstein I
 
0573
Feinsliebchien 18
S / Hannoveran / Braun / 2014
 
573
Feinsliebchien 18
S / Hannoveran / Braun / 2014
 
0263
Felix 2257
W / NF / F / 2015 / V: Jacodi's Maritza's Maison
 
263
Felix 2257
W / NF / F / 2015 / V: Jacodi's Maritza's Maison
 
0264
Femme Jolie
S / Hann / R / 2005 / V: Fürst Heinrich / MV: Feiner Graf / 106SA63
 
0267
Final Fantasy 9
S / Hann / B / 2010 / V: For Edition I / MV: Graf Grannus
 
0268
Finchen 82
S / Hann / B / 2016 / V: Figari / MV: Lacantus
 
268
Finchen 82
S / Hann / B / 2016 / V: Figari / MV: Lacantus
 
0598
Findus
W / 2001
 
0600
Finja
W / 2000
 
600
Finja
W / 2000
 
0269
Finlay 28
W / Hann / B / 2014 / V: Fürst Grandios / MV: Londonderry
 
269
Finlay 28
W / Hann / B / 2014 / V: Fürst Grandios / MV: Londonderry
 
622
First-Time E
W / -n.gefunde / 2009
 
0270
Fit for Future
W / Hann / F / 2010 / V: Floriscount / MV: Consul
 
0596
Fjury
W / 2010
 
596
Fjury
W / 2010
 
0271
Flagrant R
W / Hann / R / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Rotspon
 
0272
Flame 57
W / KWPN / F / 2005 / V: Den Bramel's Baye / MV: Voltaire / 103KP89
 
272
Flame 57
W / KWPN / F / 2005 / V: Den Bramel's Baye / MV: Voltaire / 103KP89
 
0576
Fleur
S / Deutsches / Schim / 2005
 
576
Fleur
S / Deutsches / Schim / 2005
 
0580
Fleur Rouge N
S / 2003
 
0273
Flirt with me 5
S / Hann / B / 2017 / V: Fahrenheit / MV: Christ
 
0275
Florentina's Sunshine
S / DR / Df / 2014 / V: The Braes My Mobility / MV: Samarant
 
275
Florentina's Sunshine
S / DR / Df / 2014 / V: The Braes My Mobility / MV: Samarant
 
0276
Floretta 36
S / Old / Db / 2015 / V: Florenz / MV: Concetto I
 
0277
Floris 61
W / Hann / B / 2014 / V: Flake / MV: Connery
 
277
Floris 61
W / Hann / B / 2014 / V: Flake / MV: Connery
 
0278
Florissa 4
S / Westf / F / 2010 / V: Floriscount / MV: Wenzel II
 
278
Florissa 4
S / Westf / F / 2010 / V: Floriscount / MV: Wenzel II
 
0279
Follow Me 52
W / KWPN / Df / 2010 / V: C-Indoctro / MV: Nimmerdor / 104PV34
 
279
Follow Me 52
W / KWPN / Df / 2010 / V: C-Indoctro / MV: Nimmerdor / 104PV34
 
0280
For Eternaty 4
S / OS / B / 2012 / V: Furejev / MV: Zapateado
 
280
For Eternaty 4
S / OS / B / 2012 / V: Furejev / MV: Zapateado
 
0282
For the Future 5
H / Westf / B / 2016 / V: For Pleasure / MV: Nabab de Reve
 
0283
Frances Hope
S / Hann / Db / 2017 / V: Franz Ferdinand / MV: Hochadel
 
0284
Franz 160
W / Old / F / 2012 / V: Floriscount / MV: Dr.Doolittle
 
284
Franz 160
W / Old / F / 2012 / V: Floriscount / MV: Dr.Doolittle
 
0285
Frappé
S / Old / Db / 2012 / V: Fidertanz / MV: Le Matin
 
0286
Freddie 11
H / Old / Db / 2009 / V: Florencio I / MV: De Niro
 
0287
Freddie Forever
W / Hann / Db / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Benetton Dream
 
287
Freddie Forever
W / Hann / Db / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Benetton Dream
 
0289
Frieda 309
S / OS / B / 2014 / V: Stakkato Gold / MV: Duntroon / 107HE92
 
289
Frieda 309
S / OS / B / 2014 / V: Stakkato Gold / MV: Duntroon / 107HE92
 
0290
Friedia
S / Hann / B / 2015 / V: Friedensritter / MV: Dresemann
 
0291
Funny de Luxe R
S / Old / B / 2016 / V: Finest / MV: Lordanos
 
G - Pferdename / KNR
0294
Gaillard 11
W / Westf / Schi / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Escudo I
 
294
Gaillard 11
W / Westf / Schi / 2016 / V: Gaillard de la Pomme / MV: Escudo I
 
0295
Gala 151
S / OS / B / 2009 / V: Gabbiano / MV: Quattro B
 
0296
Galina 220
S / Ung. / B / 2002 / V: Ginus / MV: Agropoint Chablis / 102UB59
 
296
Galina 220
S / Ung. / B / 2002 / V: Ginus / MV: Agropoint Chablis / 102UB59
 
0297
Galito 10
H / Hann / B / 2014 / V: Graf Top / MV: Quintender
 
297
Galito 10
H / Hann / B / 2014 / V: Graf Top / MV: Quintender
 
0299
Geyla M
S / OS / B / 2013 / V: Christian / MV: Argentinus
 
299
Geyla M
S / OS / B / 2013 / V: Christian / MV: Argentinus
 
0300
Gin Tonic 158
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Satisfaction I / 106HT42
 
300
Gin Tonic 158
W / Hann / B / 2012 / V: Graf Top / MV: Satisfaction I / 106HT42
 
0301
Gina Blue 6
S / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Balou du Rouet
 
301
Gina Blue 6
S / OS / Schi / 2016 / V: Chacoon Blue / MV: Balou du Rouet
 
0302
Gindoctro
W / KWPN / B / 2011 / V: C-Indoctro / MV: Nimmerdor
 
302
Gindoctro
W / KWPN / B / 2011 / V: C-Indoctro / MV: Nimmerdor
 
594
Gindoctro
W / 2011
 
0303
Ginger 800
S / Pony o.R / Db / 1999
 
303
Ginger 800
S / Pony o.R / Db / 1999
 
0304
Giovanni 200
W / Hann / Db / 2013 / V: Grey Top / MV: Cassini II
 
0305
Gitti Go
S / Old / Db / 2008 / V: For Compliment / MV: Rubin-Royal
 
0306
Gold Lady T
S / Hann / Db / 2014 / V: Grey Top / MV: Lavados
 
306
Gold Lady T
S / Hann / Db / 2014 / V: Grey Top / MV: Lavados
 
0307
Good Choice W
S / Old / Db / 2011 / V: Calico / MV: Golden Grannus
 
307
Good Choice W
S / Old / Db / 2011 / V: Calico / MV: Golden Grannus
 
0308
Graceful Gem
S / Hann / B / 2016 / V: Gem of India / MV: Comte
 
0309
Gracia d'Or
S / Old / Db / 2012 / V: Coupe d'Or / MV: Alabaster
 
0312
Gretja Lyjanera
S / OS / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Sandro
 
312
Gretja Lyjanera
S / OS / B / 2012 / V: Lyjanero / MV: Sandro
 
0313
Grey Lord of Primeur
W / Hann / Schi / 2017 / V: Grey Top / MV: Le Primeur
 
313
Grey Lord of Primeur
W / Hann / Schi / 2017 / V: Grey Top / MV: Le Primeur
 
H - Pferdename / KNR
0614
Happy
W / 2003
 
614
Happy
W / 2003
 
0315
Harmoney 4
S / Hann / B / 2013 / V: Heinrich Heine / MV: Weltmeyer
 
315
Harmoney 4
S / Hann / B / 2013 / V: Heinrich Heine / MV: Weltmeyer
 
0316
Hatari SL
S / Holst / Schi / 2015 / V: Crumble / MV: Diarado
 
316
Hatari SL
S / Holst / Schi / 2015 / V: Crumble / MV: Diarado
 
0317
Heathcliff 5
W / KWPN / B / 2012 / V: Carambole / MV: Zuidhorn
 
317
Heathcliff 5
W / KWPN / B / 2012 / V: Carambole / MV: Zuidhorn
 
0318
Henrix
W / Trak. / F / 2010 / V: Sixtus / MV: Caprimond
 
0319
Herzbube 84
W / Hann / Db / 2009 / V: Hochadel / MV: Bergkristall
 
319
Herzbube 84
W / Hann / Db / 2009 / V: Hochadel / MV: Bergkristall
 
0320
Hestelle SL
S / Holst / Db / 2015 / V: Casall / MV: Quinar
 
320
Hestelle SL
S / Holst / Db / 2015 / V: Casall / MV: Quinar
 
0611
Hickstead-Hero
W / 2017
 
611
Hickstead-Hero
W / 2017
 
0322
Holly 152
S / KWPN / B / 2004 / V: Hold Up Premier / MV: Nimmerdor
 
0323
Hope 62
S / Pony o.R / Palom / 1998 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
0324
Hulapalu W
S / OS / Db / 2016 / V: Hickstead White / MV: Golden Grannus
 
I - Pferdename / KNR
0325
I Follow You
S / Hann / B / 2014 / V: Inliner / MV: Lacantus / 106HJ65
 
325
I Follow You
S / Hann / B / 2014 / V: Inliner / MV: Lacantus / 106HJ65
 
0326
Iberio's Lady
S / Hann / F / 2008 / V: Iberio / MV: Abke
 
326
Iberio's Lady
S / Hann / F / 2008 / V: Iberio / MV: Abke
 
0328
It's Oscar 3
W / KWPN / F / 2005 / V: Oscar / MV: Goodtimes
 
328
It's Oscar 3
W / KWPN / F / 2005 / V: Oscar / MV: Goodtimes
 
0330
It's Remmington
W / Hann / F / 2006 / V: Rascalino / MV: Westerland
 
0331
It's Showtime 10
H / Z.Rpf / F / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Casper B
 
331
It's Showtime 10
H / Z.Rpf / F / 2015 / V: I'm Special de Muze / MV: Casper B
 
0332
Ivory 47
S / KWPN / B / 2012 / V: Diamant de Semilly / MV: Mr. Blue / 106GZ20
 
332
Ivory 47
S / KWPN / B / 2012 / V: Diamant de Semilly / MV: Mr. Blue / 106GZ20
 
J - Pferdename / KNR
0333
Jammy Fellow 3
S / DR / Db / 1999 / V: Condor II / MV: Nordstar
 
333
Jammy Fellow 3
S / DR / Db / 1999 / V: Condor II / MV: Nordstar
 
0337
Jolly Coeur 10
W / Pony o.R / Db / 2014 / 107JK02
 
0582
Jumpy 4
W / 1996
 
582
Jumpy 4
W / 1996
 
0338
Juror 6
H / Fra.P / Palom / 1997 / V: Potchiemo Niet / MV: Prompt La Bree / FRA11930
 
338
Juror 6
H / Fra.P / Palom / 1997 / V: Potchiemo Niet / MV: Prompt La Bree / FRA11930
 
K - Pferdename / KNR
0339
Kantaro 5
W / DR / B / 2006 / V: Top Karetino / MV: Notre Beau
 
339
Kantaro 5
W / DR / B / 2006 / V: Top Karetino / MV: Notre Beau
 
0570
Karlchen
W / Weser ems / Falbe / 2017
 
570
Karlchen
W / Weser ems / Falbe / 2017
 
0340
Kenia Airlines
W / OS / Schi / 2016 / V: Kannan / MV: Calido I
 
0341
Kentucky Woman R
S / DR / B / 2013 / V: FS Cracker Jack / MV: Kennedy WE
 
341
Kentucky Woman R
S / DR / B / 2013 / V: FS Cracker Jack / MV: Kennedy WE
 
0342
Kenzo 73
H / KWPN / Db / 2016 / V: Kannan / MV: Caretino
 
0343
Kinsky 6
W / AESRpf / Falbe / 2013 / V: Jocker / MV: LS Lifestyle
 
0612
Kokomo B
W / 2016
 
612
Kokomo B
W / 2016
 
0574
Kuddel
W / Fuchs / 1996
 
574
Kuddel
W / Fuchs / 1996
 
L - Pferdename / KNR
0348
La Grafina
S / Hann / B / 2009 / V: Landsieger I / MV: Graf Top
 
0349
La Pitufina 2
S / Old / B / 2015 / V: Lloyd George / MV: Landsieger I
 
0352
Laca 2
W / Holst / B / 2012 / V: Lavall I / MV: Cantus
 
352
Laca 2
W / Holst / B / 2012 / V: Lavall I / MV: Cantus
 
0353
Ladino S 3
W / Hann / F / 2013 / V: Los Angeles / MV: Chacco-Blue
 
0354
Lady Di 56
S / Hann / Db / 2015 / V: Lord Pizzaro / MV: Diarado
 
0355
Lancelord 8
W / W³rtt / Db / 2013 / V: Lyjanero / MV: Silvio I
 
355
Lancelord 8
W / Württ / Db / 2013 / V: Lyjanero / MV: Silvio I
 
0356
Landmann 57
W / Hann / Db / 2015 / V: Likoto xx / MV: Sao Paulo
 
356
Landmann 57
W / Hann / Db / 2015 / V: Likoto xx / MV: Sao Paulo
 
0357
Las Vegas 213
S / Old / Schwb / 2011 / V: Cornet's Prinz / MV: Gracieux
 
357
Las Vegas 213
S / Old / Schwb / 2011 / V: Cornet's Prinz / MV: Gracieux
 
0358
Lassini 6
H / OS / B / 2012 / V: Last Man Standing / MV: Cassini II
 
358
Lassini 6
H / OS / B / 2012 / V: Last Man Standing / MV: Cassini II
 
0359
Laurenz vom Achterkamp
W / OS / B / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Quidam's Rubin
 
359
Laurenz vom Achterkamp
W / OS / B / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Quidam's Rubin
 
0360
Lavinia 223
S / Old / B / 2009 / V: Serano Gold / MV: Figaro
 
0361
Laviva L
S / DSP / Schi / 2010 / V: Laspari / MV: Convoi
 
361
Laviva L
S / DSP / Schi / 2010 / V: Laspari / MV: Convoi
 
0363
Lay Out 5
W / Westf / B / 2017 / V: Like Angel / MV: Arpeggio
 
0364
Le Chice
S / Old / B / 2006 / V: Lefevre / MV: Cash and Carry
 
364
Le Chice
S / Old / B / 2006 / V: Lefevre / MV: Cash and Carry
 
0595
Le Filou
W / 0
 
595
Le Filou
W / 0
 
0365
Lego 29
W / OS / F / 2016 / V: Like Angel / MV: Check In / 107HO37
 
0571
Lemon
W / Dunke / 2013
 
571
Lemon
W / Dunke / 2013
 
0366
Leonardo 884
W / APbR / Db / 2009 / V: Sweet Affair / MV: Marduc
 
366
Leonardo 884
W / APbR / Db / 2009 / V: Sweet Affair / MV: Marduc
 
0367
Leonidas 149
H / Hann / B / 2015 / V: Lord Z / MV: Drosselklang II / 107JM60
 
0368
Leslie 96
S / OS / B / 2014 / V: Los Angeles / MV: Luxius / 106IB02
 
0369
Let's Fly Number Two
W / Westf / B / 2003 / V: Lacock / MV: Glückstag
 
369
Let's Fly Number Two
W / Westf / B / 2003 / V: Lacock / MV: Glückstag
 
0370
Levitus P
W / Old / Schi / 2011 / V: Levisonn / MV: Licotus
 
370
Levitus P
W / Old / Schi / 2011 / V: Levisonn / MV: Licotus
 
0572
Libby
S / Schec / 2014
 
572
Libby
S / Schec / 2014
 
0372
Like a Bird
W / Westf / B / 2017 / V: Light On / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0373
Like Animo
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Like Angel / MV: Animo
 
373
Like Animo
W / Z.Rpf / Db / 2016 / V: Like Angel / MV: Animo
 
0578
Lilly
S / 2012
 
578
Lilly
S / 2012
 
0374
Lilly Fee 22
S / OS / B / 2008 / V: Lord Z / MV: Cambridge
 
0375
Limited Edition WK
S / Hann / Schi / 2015 / V: Lord Pizzaro / MV: Narew xx
 
375
Limited Edition WK
S / Hann / Schi / 2015 / V: Lord Pizzaro / MV: Narew xx
 
0376
Linetto 9
W / Hann / F / 2009 / V: Londontime / MV: Wenzel I
 
0377
Lingua 2
S / Old / Schi / 2008 / V: Coupe de Coeur / MV: Zeus (Nurzeus)
 
377
Lingua 2
S / Old / Schi / 2008 / V: Coupe de Coeur / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0579
Link
W / 2015
 
579
Link
W / 2015
 
0379
Lino 70
W / OS / B / 2014 / V: Lyjanero / MV: Diarado
 
0380
Little Chestnut 4
S / Old / F / 2014 / V: Landfein / MV: Liberty Life
 
0381
Little Heika
S / OS / Db / 2011 / V: Quintender / MV: Lordanos
 
381
Little Heika
S / OS / Db / 2011 / V: Quintender / MV: Lordanos
 
0606
Little Joe
W / Fuchs / 2010
 
606
Little Joe
W / Fuchs / 2010
 
0382
Livinjo 3
W / Old / B / 2002 / V: Lycos / MV: Contender / 103JW72
 
382
Livinjo 3
W / Old / B / 2002 / V: Lycos / MV: Contender / 103JW72
 
0384
Lockdown 3
W / Westf / B / 2016 / V: Like Angel / MV: Lupicor / 107BY83
 
0385
Lolliepop B
S / Old / B / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Lucky-Man
 
0386
Long Island 9
S / Old / R / 2005 / V: Landor S / MV: Acobat II
 
386
Long Island 9
S / Old / R / 2005 / V: Landor S / MV: Acobat II
 
0388
Lord Ludwig 10
W / Old / F / 2007 / V: Ludwig von Bayern / MV: Lordanos
 
388
Lord Ludwig 10
W / Old / F / 2007 / V: Ludwig von Bayern / MV: Lordanos
 
626
Lorena
S / 2009
 
0389
Lorses Lady WK
S / Hann / B / 2014 / V: Lord Pizzaro / MV: Narew xx
 
0390
Lou Lou H 3
S / Old / Schwb / 2014 / V: Lord Pezi / MV: For Feeling
 
0391
Loui Light
W / OS / B / 2013 / V: Light On / MV: Asti Frizzante
 
391
Loui Light
W / OS / B / 2013 / V: Light On / MV: Asti Frizzante
 
0392
Louis 236
W / KWPN / B / 2003 / V: Lupicor / MV: Topas / 103WU63
 
0393
Louisianna H
S / Westf / B / 2017 / V: Los Angeles / MV: Cornado I
 
0394
Lucia 222
S / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
394
Lucia 222
S / Grpf.o.R / Schi / 2014
 
0395
Lucien 7
W / Holst / B / 2008 / V: Lucky Champ / MV: Coriander
 
395
Lucien 7
W / Holst / B / 2008 / V: Lucky Champ / MV: Coriander
 
0396
Lucky Lou 21
W / Holst / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Carpaccio / 104DH94
 
396
Lucky Lou 21
W / Holst / B / 2008 / V: Lordanos / MV: Carpaccio / 104DH94
 
0397
Lucky Love 8
W / Old / B / 2005 / V: Love and Jump / MV: Akribori
 
397
Lucky Love 8
W / Old / B / 2005 / V: Love and Jump / MV: Akribori
 
0398
Ludwig 230
W / Old / F / 2005 / V: Landor S / MV: Zeus (Nurzeus)
 
398
Ludwig 230
W / Old / F / 2005 / V: Landor S / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0399
Lui 92
W / Old / Schi / 2011 / V: Last Man Standing / MV: Landclassic / 107JM62
 
399
Lui 92
W / Old / Schi / 2011 / V: Last Man Standing / MV: Landclassic / 107JM62
 
0591
Lulu
S / 2003
 
591
Lulu
S / 2003
 
0400
Lulu 108
S / Old / Schwb / 2004 / V: Lacatraz / MV: Goldloewe
 
0401
Lumumba 22
W / Old / B / 2006 / V: Lord Pezi / MV: Cambridge
 
0403
Luzera K
S / OS / B / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Ludwig von Bayern
 
0404
Lybelle 27
S / Old / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Grannus
 
404
Lybelle 27
S / Old / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Grannus
 
0405
Lyntinus OLD
W / OS / B / 2013 / V: Lyjanero / MV: Grannus / 106PD41
 
M - Pferdename / KNR
0587
Mac Cool
W / 2012
 
587
Mac Cool
W / 2012
 
0407
Malibu Sky
W / DR / Palom / 2015 / V: Malibu Beach Boy / MV: Renoir
 
407
Malibu Sky
W / DR / Palom / 2015 / V: Malibu Beach Boy / MV: Renoir
 
0408
Marconoor
W / KWPN / Db / 2017 / V: Cohinoor VDL / MV: Hold Up Premier
 
0409
Marley 18
W / Hlf / 2010
 
0410
Massimiliano DL
H / DR / Schi / 2007 / V: Montgomery / MV: Brillant
 
0411
Maverick 143
W / KWPN / B / 2017 / V: Comme il faut / MV: Acorado I
 
411
Maverick 143
W / KWPN / B / 2017 / V: Comme il faut / MV: Acorado I
 
0412
Maximus de Levee
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Heart Touch / MV: Orame
 
412
Maximus de Levee
W / KWPN / Schi / 2017 / V: Heart Touch / MV: Orame
 
0413
Maximus H
W / OS / Schwb / 2014 / V: Messenger / MV: Quidam
 
413
Maximus H
W / OS / Schwb / 2014 / V: Messenger / MV: Quidam
 
0414
Mc Garrett
W / Hann / R / 2016 / V: Morricone I / MV: Brentano II
 
0415
MC Kinley 7
H / Z.Rpf / B / 2014 / V: Montreal / MV: For Keeps
 
415
MC Kinley 7
H / Z.Rpf / B / 2014 / V: Montreal / MV: For Keeps
 
0417
Meranta 3
S / Grpf.o.R / B / 2011
 
417
Meranta 3
S / Grpf.o.R / B / 2011
 
0418
Metaxa 47
W / Wel.B / Db / 2010 / V: Mexico-S / MV: Best Boy
 
418
Metaxa 47
W / Wel.B / Db / 2010 / V: Mexico-S / MV: Best Boy
 
624
Michel
W / 2013
 
0421
Mike K
S / OS / B / 2008 / V: Champion For Pleasure / MV: Unbekannt
 
421
Mike K
S / OS / B / 2008 / V: Champion For Pleasure / MV: Unbekannt
 
0423
Milc inc
W / KWPN / B / 2017 / V: It's Highlander VDK / MV: Quidam's Rubin
 
423
Milc inc
W / KWPN / B / 2017 / V: It's Highlander VDK / MV: Quidam's Rubin
 
619
Million Reasons
H / DR / Df / 2016 / V: Magic Cornflakes / MV: FS Chiwago
 
0424
Miss Rebecca PS
S / OS / B / 2014 / V: Messenger / MV: Andiamo Z
 
0425
Modena 40
S / Z.Rpf / B / 2013 / V: Montreal / MV: Last Liberty
 
0426
Momo 475
W / Wel.B / F / 1997 / V: Courage / MV: Minsterley Captain
 
0427
Mona-Lou
S / OS / Db / 2013 / V: Balou Star / MV: Quidam de Revel
 
427
Mona-Lou
S / OS / Db / 2013 / V: Balou Star / MV: Quidam de Revel
 
0429
Monty Z
W / Z.Rpf / F / 2015 / V: Montreal / MV: Liberty M
 
429
Monty Z
W / Z.Rpf / F / 2015 / V: Montreal / MV: Liberty M
 
0430
MPS Bold Ruler
H / DSP / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Semper Fi
 
430
MPS Bold Ruler
H / DSP / B / 2016 / V: Bentley van de Heffinck / MV: Semper Fi
 
0431
MPS Hektor
W / DSP / B / 2011 / V: Heops / MV: Frühlingsbote / 105WN78
 
0433
Ms. Morningstar
S / Hann / B / 2011 / V: Montender / MV: Landsieger I
 
433
Ms. Morningstar
S / Hann / B / 2011 / V: Montender / MV: Landsieger I
 
N - Pferdename / KNR
0434
Nashville Nugget HW
S / DR / Palom / 2012 / V: Don Davidoff / MV: FS Golden Highlight
 
0436
Neas Rubin
S / Old / Db / 2012 / V: Licotus / MV: Rubinstein I
 
0437
Nebos 20
W / DR / B / 2009 / V: Speyksbosch Nelson / MV: Arts-Dancer-Boy
 
0438
Nemo M
W / OS / B / 2016 / V: Nabab de Reve / MV: Van Gogh
 
0439
Nemo P
W / Pinto / F / 2012 / V: Nadir v.Splitti / MV: Astral
 
0441
Nevada 230
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: Cadanos / MV: Nashville
 
441
Nevada 230
S / Z.Rpf / F / 2016 / V: Cadanos / MV: Nashville
 
0442
Never say never 16
S / DSP / B / 2010 / V: Casdorff / MV: Lehnbach
 
442
Never say never 16
S / DSP / B / 2010 / V: Casdorff / MV: Lehnbach
 
0443
New Haven Dreams
W / Westf / B / 2016 / V: Nubalou W.Z. / MV: Calato
 
443
New Haven Dreams
W / Westf / B / 2016 / V: Nubalou W.Z. / MV: Calato
 
0444
Nicoss 2
W / DR / R / 2005 / V: Neckar / MV: Black Boy
 
0445
No Time L
S / Westf / B / 2012 / V: Larcon / MV: Quamiro
 
0447
Nobilis 21
W / DR / B / 2012 / V: Nino / MV: Welcome Sympatico
 
447
Nobilis 21
W / DR / B / 2012 / V: Nino / MV: Welcome Sympatico
 
0448
Nobility 22
W / ISH / B / 2007 / V: Lord Z / MV: Touchdown / 104XN44
 
0450
Nugano 3
H / OS / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Landclassic
 
0451
Numa Una S
S / OS / B / 2011 / V: Numero Uno / MV: Quidam de Revel
 
P - Pferdename / KNR
0577
P.J.
W / -n.gefunde / 2007
 
577
P.J.
W / -n.gefunde / 2007
 
0455
Painted Fox
W / Hann / F / 2017 / V: Perigueux / MV: El Bundy I
 
0456
Paola 224
S / Westf / B / 2005 / V: Piano II / MV: Greifswald / 105KM79
 
456
Paola 224
S / Westf / B / 2005 / V: Piano II / MV: Greifswald / 105KM79
 
0457
PAV Nautic
W / DR / Db / 2012 / V: Nemax / MV: FS Don't Worry
 
0458
Petit Cristal
S / OS / Db / 2017 / V: Cristallo / MV: Pageno
 
458
Petit Cristal
S / OS / Db / 2017 / V: Cristallo / MV: Pageno
 
0459
Piet 78
W / Old / B / 2016 / V: Parco / MV: Landor S
 
459
Piet 78
W / Old / B / 2016 / V: Parco / MV: Landor S
 
0460
Pik Rubin
W / Westf / B / 2000 / V: Pik Labionics / MV: Rosenkavalier
 
0461
Piquea
S / Hann / F / 2016 / V: Perigueux / MV: Glueckspilz
 
461
Piquea
S / Hann / F / 2016 / V: Perigueux / MV: Glueckspilz
 
0462
Pitch Perfect 4
W / Westf / B / 2013 / V: Plot Blue / MV: Quidam's Rubin
 
462
Pitch Perfect 4
W / Westf / B / 2013 / V: Plot Blue / MV: Quidam's Rubin
 
0463
Pompei van de Fruitkorf
W / BWP / B / 2015 / V: For Pleasure / MV: Clinton
 
463
Pompei van de Fruitkorf
W / BWP / B / 2015 / V: For Pleasure / MV: Clinton
 
0464
Prinsenhof's Dino
H / NF / R / 1999 / V: Kantje's Armando / MV: Ralph
 
0465
Prinz 406
W / R / 1995
 
465
Prinz 406
W / R / 1995
 
Q - Pferdename / KNR
0466
Qpé
W / KWPN / B / 2015 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Pharaon xx
 
466
Qpé
W / KWPN / B / 2015 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Pharaon xx
 
0467
Qualina 3
S / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Graf Top
 
467
Qualina 3
S / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Graf Top
 
0468
Quantico 37
W / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Casillas / 107HO36
 
468
Quantico 37
W / Hann / B / 2016 / V: Qualito / MV: Casillas / 107HO36
 
0469
Quasi Top
H / Hann / B / 2015 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Graf Top
 
469
Quasi Top
H / Hann / B / 2015 / V: Quasimodo van de Molendreef / MV: Graf Top
 
0470
Quel Vie
S / Old / BkaSc / 2004 / V: Quidam's Rubin / MV: Larinero
 
0584
Quenntina
S / 2006
 
584
Quenntina
S / 2006
 
0471
Quinaro de la Bryere
W / Holst / Db / 2007 / V: Quinar / MV: Cor de la Bryere
 
0472
Quinsie
W / OS / Schwb / 2012 / V: Quintero / MV: Singulord Joter
 
0473
Quintana 30
S / Old / B / 2005 / V: Quidam's Rubin / MV: Lord Calando / 105BU74
 
473
Quintana 30
S / Old / B / 2005 / V: Quidam's Rubin / MV: Lord Calando / 105BU74
 
0474
Quite Balou PS
S / Hann / B / 2015 / V: Qualdandro / MV: Balou du Rouet
 
0477
Quookie
S / OS / B / 2017 / V: Quidamo / MV: Ludwig von Bayern
 
477
Quookie
S / OS / B / 2017 / V: Quidamo / MV: Ludwig von Bayern
 
R - Pferdename / KNR
0478
Rahmannshof Cambridge
W / KWPN / B / 2009 / V: Campbell VDL / MV: Amsterdam / 104OW53
 
0479
Ramira la Bonita
S / Old / R / 2008 / V: Rasputin / MV: Cyrano
 
479
Ramira la Bonita
S / Old / R / 2008 / V: Rasputin / MV: Cyrano
 
0480
Reitland's Arogno
W / DR / B / 2007 / V: Argentino / MV: Boss / 103VJ10
 
0483
Riana 62
S / Old / Db / 2015 / V: San Amour I / MV: Don Schufro
 
483
Riana 62
S / Old / Db / 2015 / V: San Amour I / MV: Don Schufro
 
0484
Riant van de Lindehoeve
W / BWP / B / 2017 / V: Cicero Z / MV: Coupe de Coeur
 
0485
Richters Rendezvous
S / DR / Df / 2012 / V: Famos / MV: Viktoria's Chirac
 
485
Richters Rendezvous
S / DR / Df / 2012 / V: Famos / MV: Viktoria's Chirac
 
0486
Rina H
S / Old / Schwb / 2010 / V: Carrico / MV: Placido
 
0487
River Boy 9
W / DSP / B / 2015 / V: Rossinimo / MV: Hochmeister
 
487
River Boy 9
W / DSP / B / 2015 / V: Rossinimo / MV: Hochmeister
 
0488
Rockwool
W / Old / B / 2014 / V: Rock Forever I / MV: Donnerhall
 
488
Rockwool
W / Old / B / 2014 / V: Rock Forever I / MV: Donnerhall
 
0489
Rocky Road 3
W / BWP / B / 2017 / V: Matisse de Mariposa / MV: Querlybet Hero
 
0490
Ronet
W / BWP / B / 2017 / V: Cornet Obolensky (ex: Windows / MV: C-Indoctro
 
0491
Ronja's Ballerina
S / DR / B / 2010 / V: Nadir v.Splitti / MV: Lady's Wise Guy
 
0589
Rosalie
S / 0
 
589
Rosalie
S / 0
 
0492
Rubint 7
S / Grpf.o.R / R / 2014
 
492
Rubint 7
S / Grpf.o.R / R / 2014
 
S - Pferdename / KNR
0602
Sacramento 64
H / Meckl. / Schi / 2010 / V: Sergeant Pepper I / MV: Ramiro's Bube
 
602
Sacramento 64
H / Meckl. / Schi / 2010 / V: Sergeant Pepper I / MV: Ramiro's Bube
 
0493
Sakira 2
S / Hann / Schwb / 1996 / V: Sao Paulo / MV: Grossmogul
 
0495
Sammy Jo 25
S / DR / Palom / 2009 / V: EIL.SPEEDWAY / MV: Dolany
 
495
Sammy Jo 25
S / DR / Palom / 2009 / V: EIL.SPEEDWAY / MV: Dolany
 
0607
Samurai
W / S³dbrookme / Braun / 2004
 
607
Samurai
W / Südbrookme / Braun / 2004
 
0497
Sandmann B
H / Hann / Db / 2007 / V: Santino / MV: Dirk
 
497
Sandmann B
H / Hann / Db / 2007 / V: Santino / MV: Dirk
 
0498
Sandokia
S / Hann / B / 2014 / V: Sandokan LGST / MV: Acord II
 
0613
Sandra
S / 2001
 
613
Sandra
S / 2001
 
0499
Sandro Junior
H / Holst / Db / 2015 / V: Sandro Boy / MV: Singulord Joter
 
0501
Santo ox
W / AV / Schi / 2010 / V: Is Orlow ox / MV: Dschehim ox
 
501
Santo ox
W / AV / Schi / 2010 / V: Is Orlow ox / MV: Dschehim ox
 
0502
Sao Nicolau
H / Hann / Db / 2016 / V: Stakkato Gold / MV: Graf Grannus
 
0507
Second Luna
S / OS / R / 2008 / V: Singulord Joter / MV: N.N. / 106AP22
 
507
Second Luna
S / OS / R / 2008 / V: Singulord Joter / MV: N.N. / 106AP22
 
0509
Shanover Girl
S / Pony o.R / Falbe / 2015
 
509
Shanover Girl
S / Pony o.R / Falbe / 2015
 
0510
Sheldon Lee Cooper 3
W / OS / B / 2016 / V: Special Effect / MV: Lancelot
 
510
Sheldon Lee Cooper 3
W / OS / B / 2016 / V: Special Effect / MV: Lancelot
 
0511
Shiva S 2
S / Old / Db / 2008 / V: Quidam / MV: Pablo
 
0513
Sierius 2
H / Old / B / 2008 / V: Stedinger / MV: Don Rubin
 
513
Sierius 2
H / Old / B / 2008 / V: Stedinger / MV: Don Rubin
 
0514
Silverado 26
W / Old / Df / 2005 / V: Sir Donnerhall I / MV: Absinth
 
514
Silverado 26
W / Old / Df / 2005 / V: Sir Donnerhall I / MV: Absinth
 
0515
Sir Edwardt
W / DSP / R / 2012 / V: Sir Lommel / MV: Gaspari II
 
515
Sir Edwardt
W / DSP / R / 2012 / V: Sir Lommel / MV: Gaspari II
 
0516
Sir Willi 5
W / Old / B / 2015 / V: Stalypso / MV: Promotion
 
516
Sir Willi 5
W / Old / B / 2015 / V: Stalypso / MV: Promotion
 
628
Sjors
W / 0
 
0517
Smarika
S / Old / B / 2004 / V: Sandro Song / MV: Denberg
 
517
Smarika
S / Old / B / 2004 / V: Sandro Song / MV: Denberg
 
0518
Solino Q
W / Hann / B / 2006 / V: Salito / MV: Maraschino
 
518
Solino Q
W / Hann / B / 2006 / V: Salito / MV: Maraschino
 
0519
Sophie 104
S / Pony o.R / Db / 2011
 
519
Sophie 104
S / Pony o.R / Db / 2011
 
0520
Soprano 6
W / NLpoNPA / Hlf / 2001 / V: Eduard / MV: Branco ox / 103BT74
 
520
Soprano 6
W / NLpoNPA / Hlf / 2001 / V: Eduard / MV: Branco ox / 103BT74
 
0521
Special Joy
S / FWB / RB / 2013 / V: I'm Special de Muze / MV: Lord Z
 
0522
Special Lucy H
S / Old / F / 2012 / V: Stakko / MV: Landor S
 
522
Special Lucy H
S / Old / F / 2012 / V: Stakko / MV: Landor S
 
0523
Special One 8
W / AESRpf / B / 2011 / V: Number One / MV: Lord Z / 107IZ89
 
0524
Speedy Gonzales 52
W / DR / B / 2011 / V: Strahlemann / MV: Heidbergs Nancho Nova
 
524
Speedy Gonzales 52
W / DR / B / 2011 / V: Strahlemann / MV: Heidbergs Nancho Nova
 
0525
Spiderman K
W / OS / F / 2016 / V: Special Effect / MV: Cardento
 
0526
Spirit 189
W / Schi / 2002 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
526
Spirit 189
W / Schi / 2002 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
0527
Sputnik 113
W / Hann / B / 2012 / V: Stakkato / MV: Contender
 
527
Sputnik 113
W / Hann / B / 2012 / V: Stakkato / MV: Contender
 
0528
Stackelberg
W / OS / B / 2015 / V: Stakkato Gold / MV: Cassini II
 
0530
Stampede 4
W / Hann / Db / 2010 / V: Stakkato / MV: Rebel Z I
 
0533
Stine 61
S / Hann / B / 2017 / V: Stolzenberg / MV: Quintender
 
625
Stinus
W / 2013
 
0534
Summer Boy 2
W / NF / B / 2001 / V: Nieuwmoeds Patrick / MV: Sky High
 
0536
Sunrise 186
S / Hann / Df / 2013 / V: Spörcken / MV: Don Frederico
 
536
Sunrise 186
S / Hann / Df / 2013 / V: Spörcken / MV: Don Frederico
 
0537
Sympathico D
W / Old / B / 2007 / V: Silvio I / MV: Ramiro As
 
537
Sympathico D
W / Old / B / 2007 / V: Silvio I / MV: Ramiro As
 
T - Pferdename / KNR
0538
Tabaluga 272
W / OS / B / 2015 / V: Toulon / MV: Quattro B
 
538
Tabaluga 272
W / OS / B / 2015 / V: Toulon / MV: Quattro B
 
0539
Takara 10
S / Westf / Schwb / 2016 / V: Toliva / MV: Florestan I
 
539
Takara 10
S / Westf / Schwb / 2016 / V: Toliva / MV: Florestan I
 
0605
Tannenhain Feengold
S / DR / F / 2011 / V: Duncan / MV: Hondsrug Flamingo
 
605
Tannenhain Feengold
S / DR / F / 2011 / V: Duncan / MV: Hondsrug Flamingo
 
0540
Teichrose 3
S / DR / F / 2016 / V: Toto / MV: Top Non Stop II
 
0541
Thuenenhofs Cara Mia
S / Old / Schwb / 2011 / V: Stalypso / MV: Lycos
 
623
Thunder
W / 2005
 
0542
Tobago 6
H / DR / B / 2006 / V: Top Anthony I / MV: Nuts / 105LO51
 
542
Tobago 6
H / DR / B / 2006 / V: Top Anthony I / MV: Nuts / 105LO51
 
0543
Top Queeny
S / DR / F / 2016 / V: Totilas / MV: Dark Rubin
 
543
Top Queeny
S / DR / F / 2016 / V: Totilas / MV: Dark Rubin
 
0544
Top Speed 3
S / NIPo / B / 2007 / V: Karlos / MV: Elegant
 
544
Top Speed 3
S / NIPo / B / 2007 / V: Karlos / MV: Elegant
 
0546
Touch me WK
S / OS / R / 2016 / V: Twilight / MV: Narew xx
 
0547
Toulara
S / OS / B / 2016 / V: Toulon / MV: C-Indoctro
 
547
Toulara
S / OS / B / 2016 / V: Toulon / MV: C-Indoctro
 
0548
Toulido
H / OS / Schi / 2015 / V: Toulon / MV: Calido I
 
0610
Trendesse 5
S / 2016
 
610
Trendesse 5
S / 2016
 
0593
Triple A
W / 2013
 
0615
Tunja's Demie
S / 2010
 
615
Tunja's Demie
S / 2010
 
0549
Twick Star
W / Old / B / 2016 / V: Twilight / MV: Coupe d'Or
 
549
Twick Star
W / Old / B / 2016 / V: Twilight / MV: Coupe d'Or
 
0550
Twisterland P
W / OS / Schi / 2017 / V: Twilight / MV: Landsieger I
 
550
Twisterland P
W / OS / Schi / 2017 / V: Twilight / MV: Landsieger I
 
U - Pferdename / KNR
0551
Upgrade to California V&K
S / OS / Schi / 2015 / V: Up To Date / MV: Indorado
 
551
Upgrade to California V&K
S / OS / Schi / 2015 / V: Up To Date / MV: Indorado
 
0552
Urmel 75
W / RSchi / 2003
 
552
Urmel 75
W / RSchi / 2003
 
V - Pferdename / KNR
0590
Valentina
S / 0
 
590
Valentina
S / 0
 
0553
Valentino la Vida
W / DR / B / 2006 / V: Valerossi / MV: Brandy
 
0554
Valentinos Rubina K
S / Hann / Schi / 2014 / V: Valentino / MV: Roadster
 
0555
Valeria PL
S / DR / R / 2002 / V: Valido / MV: Arkelshof's Sunlight
 
555
Valeria PL
S / DR / R / 2002 / V: Valido / MV: Arkelshof's Sunlight
 
0556
Vancouver 82
W / OS / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Mylord Carthago
 
556
Vancouver 82
W / OS / B / 2016 / V: Vagabond de la Pomme / MV: Mylord Carthago
 
0558
Very Important 6
S / Hann / Db / 2015 / V: Vigo D'Arsouilles / MV: Cornet Obolensky (ex: Windows
 
0559
Viana Aurica
S / Old / F / 2016 / V: Veneno / MV: Donnerhall
 
559
Viana Aurica
S / Old / F / 2016 / V: Veneno / MV: Donnerhall
 
0560
Vincero 3
H / DSP / B / 2017 / V: Verdi (Q-Verdi) / MV: Cascari
 
0561
Violetta 62
S / Holst / B / 2005 / V: Contender / MV: Acorado I
 
W - Pferdename / KNR
0562
Werdandi 25
H / Hann / F / 2005 / V: Waikiki I / MV: Fabriano
 
0563
Westerhuis Kitty
S / Welsh / F / 1996 / V: Speyksbosch Nando / MV: Downland Chevalier
 
563
Westerhuis Kitty
S / Welsh / F / 1996 / V: Speyksbosch Nando / MV: Downland Chevalier
 
0564
White Girl 12
S / DSP / Schi / 2006 / V: Rudelsburg / MV: Welt As
 
617
Wolkentraum
W / 2007
 
Z - Pferdename / KNR
0567
Zalido 2
W / Z.Rpf / Db / 2008 / V: Zalerno / MV: Calido I / 106GU95
 
567
Zalido 2
W / Z.Rpf / Db / 2008 / V: Zalerno / MV: Calido I / 106GU95
 
0568
Zavanna
S / Westf / B / 2008 / V: Zento (NLD) / MV: Piano II
 
568
Zavanna
S / Westf / B / 2008 / V: Zento (NLD) / MV: Piano II
 
0569
Zizou 6
W / Holst / Schi / 2016 / V: Zirocco Blue (ex: Quamikase de / MV: Diarado