Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 321 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
AC/DC
W / Hafl. / F / 2016 / V: Amore Mio / MV: Andiamo
 
001
AC/DC
W / Hafl. / F / 2016 / V: Amore Mio / MV: Andiamo
 
0002
Acontino V
W / B / 2016 / V: Asti Cinzano / MV: Noble Champion
 
0003
Adjani 9
W / Westf / R / 2009 / V: Arpeggio / MV: Parademarsch I
 
0004
Agostino 8
W / W³rtt / B / 2009 / V: Alassio's Boy / MV: Day Dream
 
004
Agostino 8
W / Württ / B / 2009 / V: Alassio's Boy / MV: Day Dream
 
0190
Ahorn's Bologna
S / Verband de / Braun / 2014
 
0005
Aimee 130
S / Holst / B / 2008 / V: Cassini I / MV: Con Air
 
005
Aimee 130
S / Holst / B / 2008 / V: Cassini I / MV: Con Air
 
0006
Alfi 37
W / W³rtt / B / 2007 / V: Assistent / MV: Windmesser xx
 
201
Almsommer
H / Hafl. / F / 2011 / V: Almbube / MV: Steinadler
 
0008
Amazing Soraya V
S / DSP / B / 2017 / V: Asti Cinzano / MV: Noble Champion
 
0009
Andor
H / W³rtt / BkaSc / 2008 / V: Alassio's Boy / MV: Mitch
 
009
Andor
H / Württ / BkaSc / 2008 / V: Alassio's Boy / MV: Mitch
 
0010
Anka 353
S / Holst / B / 2008 / V: Contender / MV: Quintero
 
010
Anka 353
S / Holst / B / 2008 / V: Contender / MV: Quintero
 
0011
Attila WS
W / W³rtt / Db / 2008 / V: Acordelli / MV: Gardez
 
011
Attila WS
W / Württ / Db / 2008 / V: Acordelli / MV: Gardez
 
0012
Avacho
W / Bay / Db / 2003 / V: Alvarez / MV: Lord
 
012
Avacho
W / Bay / Db / 2003 / V: Alvarez / MV: Lord
 
B - Pferdename / KNR
0013
B- Lugana- J
S / Holst / Schwb / 2009 / V: Le Matin / MV: Maracaibo
 
013
B- Lugana- J
S / Holst / Schwb / 2009 / V: Le Matin / MV: Maracaibo
 
207
Ballousson
W / Hann / B / 2007 / V: Balou du Rouet / MV: Grannus / 105KR82
 
0014
Balu 514
W / W³rtt / B / 2010 / V: Balloon / MV: Alcatraz
 
0015
Belda H
S / Bay / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Beach Boy / 107DH15
 
015
Belda H
S / Bay / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Beach Boy / 107DH15
 
0016
Bella-Luisa
S / W³rtt / B / 2011 / V: Belstaff / MV: Likoto xx
 
0017
Belle Amie 56
S / W³rtt / Schwb / 2007 / V: Balloon / MV: Landfalk
 
017
Belle Amie 56
S / Württ / Schwb / 2007 / V: Balloon / MV: Landfalk
 
0019
Ben De Salzert
H / AESRpf / Palom / 2011 / V: Flatteur / MV: Brantops Go for Gold
 
0179
Bobby
W / 2001
 
179
Bobby
W / 2001
 
0020
Bolero Nick xx
W / xx / Db / 2000 / V: Alkalde xx / MV: Nebos xx
 
020
Bolero Nick xx
W / xx / Db / 2000 / V: Alkalde xx / MV: Nebos xx
 
0021
Bolero van de Kiboets
W / Conne / B / 2000 / V: Thunderstorm / MV: Norlunds Stormy Meadow
 
021
Bolero van de Kiboets
W / Conne / B / 2000 / V: Thunderstorm / MV: Norlunds Stormy Meadow
 
222
Boony
W / 2009
 
C - Pferdename / KNR
0022
Cale 3
W / Old / Db / 2008 / V: Catan / MV: Levantos I
 
022
Cale 3
W / Old / Db / 2008 / V: Catan / MV: Levantos I
 
0023
Calimera of the Galaxy
S / DSP / Db / 2015 / V: Corvalon / MV: Mont Du Cantal AA
 
023
Calimera of the Galaxy
S / DSP / Db / 2015 / V: Corvalon / MV: Mont Du Cantal AA
 
0025
Camira 44
S / W³rtt / Db / 2002 / V: Corlago / MV: Donkosak
 
025
Camira 44
S / Württ / Db / 2002 / V: Corlago / MV: Donkosak
 
0026
Campina 42
S / W³rtt / B / 2008 / V: N.N. / MV: Cassini II
 
026
Campina 42
S / Württ / B / 2008 / V: N.N. / MV: Cassini II
 
0027
Capri au Lait
W / DR / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: The Braes My Mobility
 
027
Capri au Lait
W / DR / 2012 / V: FS Champion de Luxe / MV: The Braes My Mobility
 
0029
Carambo 7
W / Westf / Db / 2010 / V: Caresino / MV: Aducht xx / 106BE34
 
029
Carambo 7
W / Westf / Db / 2010 / V: Caresino / MV: Aducht xx / 106BE34
 
0030
Cardoso H
W / Old / B / 2011 / V: Canoso / MV: Landadel
 
0031
Carinjo V.
W / W³rtt / B / 2013 / V: Cliff / MV: Noble Champion
 
031
Carinjo V.
W / Württ / B / 2013 / V: Cliff / MV: Noble Champion
 
0032
Carmos
H / Holst / B / 2010 / V: Cormint / MV: Calvadur
 
032
Carmos
H / Holst / B / 2010 / V: Cormint / MV: Calvadur
 
0033
Carpe Diem 87
W / Holst / Schi / 2008 / V: Cassini II / MV: Caletto I
 
197
Caruso 584
W / Pol. / B / 2011 / V: Candiavolo / MV: Qulester
 
0036
Casableu
W / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: C-Indoctro
 
0037
Casality DP
S / Holst / B / 2013 / V: Casalito / MV: Lavaletto
 
0038
Cascada M
S / DSP / B / 2016 / V: Cachassini / MV: Exodus
 
0180
Casido
W / Holst / SCHI / 2008 / V: Cancara / MV: Calido I
 
180
Casido
W / Holst / SCHI / 2008 / V: Cancara / MV: Calido I
 
217
Casper Calixtus
W / F / 2007
 
0039
Cassima 2
S / Old / B / 2012 / V: Cool Man K / MV: Conway
 
039
Cassima 2
S / Old / B / 2012 / V: Cool Man K / MV: Conway
 
0040
Cassy Cool 2
S / OS / B / 2015 / V: Cascadello I / MV: Thannhaeuser
 
216
Castellani Z
W / Z.Rpf / Db / 2008 / V: Canturano I / MV: Chellano Z / 104HV68
 
0041
Cat Mandu
W / Hann / Db / 2009 / V: Canstakko / MV: Argentan I
 
041
Cat Mandu
W / Hann / Db / 2009 / V: Canstakko / MV: Argentan I
 
0042
Cataleya 33
S / OS / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Acadius
 
042
Cataleya 33
S / OS / Schi / 2016 / V: Cellestial / MV: Acadius
 
208
Catano 38
W / DSP / Db / 2015 / V: Christian / MV: Landadel
 
0043
Catness 4
S / OS / Schi / 2011 / V: Corlensky G I / MV: Corradino
 
043
Catness 4
S / OS / Schi / 2011 / V: Corlensky G I / MV: Corradino
 
0044
Cavallero 7
W / Holst / Schi / 2014 / V: Clarimo / MV: Landjunge
 
0045
Caya M
S / W³rtt / B / 2011 / V: Christdorn / MV: Sterntänzer
 
0046
Cenando
W / Holst / B / 2005 / V: Cefalo / MV: Rocadero
 
046
Cenando
W / Holst / B / 2005 / V: Cefalo / MV: Rocadero
 
0047
Chantilly 33
S / Holst / F / 2010 / V: Equest Carnute / MV: Quidam de Revel / 106EF56
 
047
Chantilly 33
S / Holst / F / 2010 / V: Equest Carnute / MV: Quidam de Revel / 106EF56
 
0048
Chaplin 107
W / Holst / B / 2011 / V: Candiro / MV: Acord II
 
0049
Chiclano
W / DR / Db / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Hopkins
 
049
Chiclano
W / DR / Db / 2009 / V: FS Champion de Luxe / MV: Hopkins
 
0050
Chico Blue
W / Old / Df / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Lordanos
 
050
Chico Blue
W / Old / Df / 2011 / V: Chacco-Blue / MV: Lordanos
 
0051
Chillmore Girl
S / DSP / F / 2014 / V: Changing Winds / MV: Graf Grannus
 
051
Chillmore Girl
S / DSP / F / 2014 / V: Changing Winds / MV: Graf Grannus
 
0052
Chioma MK
S / DSP / DfkSc / 2015 / V: Cassilano / MV: Centuryo
 
052
Chioma MK
S / DSP / DfkSc / 2015 / V: Cassilano / MV: Centuryo
 
0053
Clausewitz N
W / Holst / Schi / 2002 / V: Corrado II / MV: Alcatraz / 103AO25
 
053
Clausewitz N
W / Holst / Schi / 2002 / V: Corrado II / MV: Alcatraz / 103AO25
 
0054
Cleverle 3
W / W³rtt / B / 2013 / V: Coronino / MV: Cleverboy
 
054
Cleverle 3
W / Württ / B / 2013 / V: Coronino / MV: Cleverboy
 
0055
Cliffisto RH
H / Dt.Pf / B / 2014 / V: Cliff / MV: Levisonn
 
0056
Coeur de Lion 33
W / Holst / Schi / 2009 / V: Cassini II / MV: Carpaccio
 
218
Colina 90
S / DSP / B / 2015 / V: Coronino / MV: Lasino
 
0057
Comtessa 138
S / W³rtt / Db / 2013 / V: Tenor d' Arioso / MV: Windmesser xx
 
0058
Comtesse F
S / W³rtt / R / 2011 / V: Connery / MV: Rubin-Royal
 
0059
Conner 65
W / DSP / F / 2014 / V: Cliff / MV: Cordalme Z
 
059
Conner 65
W / DSP / F / 2014 / V: Cliff / MV: Cordalme Z
 
0060
Coolio H
W / W³rtt / B / 2005 / V: Cosinus B / MV: Adriano
 
0061
Cora 680
S / OS / Db / 2015 / V: C-Ingmar / MV: Silvio I
 
061
Cora 680
S / OS / Db / 2015 / V: C-Ingmar / MV: Silvio I
 
D - Pferdename / KNR
0062
Da Ponte 7
W / Hann / B / 2009 / V: Don Frederico / MV: Longchamp
 
0063
Da Vinci 351
W / DR / Palom / 2013 / V: Dragonfly / MV: Top Mosaik
 
0064
Dagobert 118
W / W³rtt / Schwb / 2013 / V: Diarado / MV: Dream of Glory
 
064
Dagobert 118
W / Württ / Schwb / 2013 / V: Diarado / MV: Dream of Glory
 
0066
Danny Crane
W / Grpf.o.R / F / 2003
 
066
Danny Crane
W / Grpf.o.R / F / 2003
 
0181
Deborah L
W / 2011
 
181
Deborah L
W / 2011
 
0067
Delta de la Nee
S / ZW / Schwb / 2013 / V: Cheyenne de la Nee / MV: Weinschwärmer
 
067
Delta de la Nee
S / ZW / Schwb / 2013 / V: Cheyenne de la Nee / MV: Weinschwärmer
 
0068
Der kleine Tänzer
W / DR / B / 2016 / V: Reitland's Du oder Keiner / MV: Caliostro
 
0069
Diego L
W / DR / Falbe / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Nidel
 
069
Diego L
W / DR / Falbe / 2008 / V: FS Don't Worry / MV: Nidel
 
0070
Divina 92
S / Old / B / 2008 / V: Don Rico / MV: RTL
 
0071
Don Carlos 216
W / Westf / B / 2015 / V: Don Frederic / MV: Laureus
 
071
Don Carlos 216
W / Westf / B / 2015 / V: Don Frederic / MV: Laureus
 
0072
Don Deniro 2
W / DR / F / 2008 / V: Kelts de Angelo / MV: Falkenhofs Mon Cher
 
072
Don Deniro 2
W / DR / F / 2008 / V: Kelts de Angelo / MV: Falkenhofs Mon Cher
 
0073
Donatella 101
S / DSP / B / 2015 / V: Don Diamond / MV: Lancier
 
073
Donatella 101
S / DSP / B / 2015 / V: Don Diamond / MV: Lancier
 
E - Pferdename / KNR
0076
Elina HS
S / W³rtt / Db / 2003 / V: Epikur / MV: Maritim
 
076
Elina HS
S / Württ / Db / 2003 / V: Epikur / MV: Maritim
 
0077
Elisha Q
S / OS / F / 2013 / V: Check In / MV: Zeus (Nurzeus)
 
0078
Ellen van't Palmenhof
S / BWP / Schi / 2004 / V: Darco / MV: Bon Ami / 103IY28
 
078
Ellen van't Palmenhof
S / BWP / Schi / 2004 / V: Darco / MV: Bon Ami / 103IY28
 
200
Emma 203
S / B / 2007
 
199
Enomis Hektor
H / Wel.A / Schi / 2002 / V: Elferink's Hamad / MV: Falco
 
F - Pferdename / KNR
0082
Fabiella 4
S / DSP / Df / 2010 / V: Quidams Quit / MV: Cowondo Z
 
0083
Favera Bell Boa
S / Hann / R / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Don Crusador
 
083
Favera Bell Boa
S / Hann / R / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Don Crusador
 
0084
Felicitas 227
S / Westf / R / 2008 / V: First Pleasure / MV: Frenchman I / 105BS67
 
0085
Ferdinand 324
W / Grpf.o.R / R / 2012
 
085
Ferdinand 324
W / Grpf.o.R / R / 2012
 
0192
Fetiche d'Orient Z
W / Braun / 2012
 
192
Fetiche d'Orient Z
W / Braun / 2012
 
086
Fetiche d'Orient Z
W / Z.Rpf / B / 2012 / V: Bazooka de Huss (Florian de la / MV: Urbain du Monnai
 
219
Fidelio 310
W / Old / B / 2011 / V: Fürst Romancier / MV: Champ of Class
 
0087
Fifth Avenue 16
S / Hann / B / 2014 / V: Fahrenheit / MV: Davis Cup
 
087
Fifth Avenue 16
S / Hann / B / 2014 / V: Fahrenheit / MV: Davis Cup
 
0088
Fine Fellow 5
W / KWPN / FSti / 2010 / V: Oscar / MV: Skydancer
 
088
Fine Fellow 5
W / KWPN / FSti / 2010 / V: Oscar / MV: Skydancer
 
221
Flöckchen
S / 0
 
0089
Frosty W
W / Westf / B / 2005 / V: For Joy / MV: Amadeus Z
 
089
Frosty W
W / Westf / B / 2005 / V: For Joy / MV: Amadeus Z
 
G - Pferdename / KNR
0090
Garfield San
W / DR / F / 2010 / V: Garfield / MV: Rubin
 
090
Garfield San
W / DR / F / 2010 / V: Garfield / MV: Rubin
 
0091
Garrant ES
W / KWPN / B / 2011 / V: Warrant / MV: Roven xx
 
091
Garrant ES
W / KWPN / B / 2011 / V: Warrant / MV: Roven xx
 
0092
Gayenta
S / KWPN / Schwb / 2011 / V: Don Bedo II
 
0093
Gentleman PJ
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Kolibri
 
093
Gentleman PJ
W / Hann / B / 2012 / V: Grey Top / MV: Kolibri
 
0094
Gerber S Cellina
S / W³rtt / B / 2005 / V: Cellini / MV: Don Marquis
 
0095
Gerber's Lenny
W / Holst / B / 2015 / V: Lenett / MV: Cento
 
095
Gerber's Lenny
W / Holst / B / 2015 / V: Lenett / MV: Cento
 
0096
Gerber's Little Corina
S / W³rtt / Db / 2011 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Cento
 
096
Gerber's Little Corina
S / Württ / Db / 2011 / V: D'Inzeo (Thorgal de Kezeg) / MV: Cento
 
0097
Gerbers Cordina
S / W³rtt / Db / 2009 / V: Crawford / MV: Don Marquis
 
097
Gerbers Cordina
S / Württ / Db / 2009 / V: Crawford / MV: Don Marquis
 
0098
Gino W 2
H / W³rtt / B / 2002 / V: Grafenstein / MV: Anmarsch
 
0182
Gismo
W / 2005
 
182
Gismo
W / 2005
 
203
Goldfee 381
S / Palom / 2014
 
H - Pferdename / KNR
0099
Haifa T
S / Hann / Df / 2009 / V: Hochadel / MV: Lauries Crusador xx
 
099
Haifa T
S / Hann / Df / 2009 / V: Hochadel / MV: Lauries Crusador xx
 
0187
Henriette
S / Holland / Fuchs / 2012
 
187
Henriette
S / Holland / Fuchs / 2012
 
0100
High Five F
W / Hann / Schwb / 2012 / V: Heinrich Heine / MV: Don Frederico
 
0101
Hollywood 47
S / Grpf.o.R / Schi / 2007 / 104RC17
 
101
Hollywood 47
S / Grpf.o.R / Schi / 2007 / 104RC17
 
198
Holsteins Dragon
W / DR / F / 2010 / V: FS Disagio / MV: Waldemar
 
0183
Hoppenhof`s Stern
W / 2012
 
183
Hoppenhof`s Stern
W / 2012
 
I - Pferdename / KNR
0105
Indigo 174
H / W³rtt / B / 2012 / V: Imparo / MV: Landjunker II
 
105
Indigo 174
H / Württ / B / 2012 / V: Imparo / MV: Landjunker II
 
0106
Indijana
S / W³rtt / Schi / 2009 / V: Imparo
 
0107
Iwandro
W / KWPN / Db / 2013 / V: Colandro / MV: Wellington
 
107
Iwandro
W / KWPN / Db / 2013 / V: Colandro / MV: Wellington
 
K - Pferdename / KNR
0184
Kira 632
S / Pony o.R / F / 2002
 
184
Kira 632
S / Pony o.R / F / 2002
 
L - Pferdename / KNR
0108
La Mon 3
W / Hess / Db / 2007 / V: Latouro / MV: Fleiner
 
0109
Lacoste 153
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Landstreicher / MV: Grasco
 
109
Lacoste 153
W / Z.Rpf / Db / 2013 / V: Landstreicher / MV: Grasco
 
0110
Lakato Noir
W / Hann / R / 2007 / V: Likoto xx / MV: Weltmeyer
 
110
Lakato Noir
W / Hann / R / 2007 / V: Likoto xx / MV: Weltmeyer
 
0111
Lalique 112
S / Holst / B / 2009 / V: Lavall I / MV: Cicero
 
0112
Landlust R
S / Hann / B / 2014 / V: Lingh / MV: Werther
 
112
Landlust R
S / Hann / B / 2014 / V: Lingh / MV: Werther
 
0113
Le Roi Soleil 2
W / ZW / Db / 2009 / V: Lancer II / MV: Weyden
 
113
Le Roi Soleil 2
W / ZW / Db / 2009 / V: Lancer II / MV: Weyden
 
0189
Leo Kallisto
W / Rappe / 2011
 
189
Leo Kallisto
W / Rappe / 2011
 
212
Lilly
S / 0
 
0114
Lilly Rose 4
S / Lux.W / F / 2012 / V: Lord Carnaby / MV: Davignon I
 
114
Lilly Rose 4
S / Lux.W / F / 2012 / V: Lord Carnaby / MV: Davignon I
 
0115
Lillyfee 43
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Levisonn / MV: Radeberger / 106BE31
 
115
Lillyfee 43
S / Meckl. / Schi / 2010 / V: Levisonn / MV: Radeberger / 106BE31
 
0116
Liluna S
S / Holst / Db / 2012 / V: Limbus / MV: Contender
 
0117
Limit J
W / Holst / F / 2012 / V: Leonce / MV: Corrado I
 
117
Limit J
W / Holst / F / 2012 / V: Leonce / MV: Corrado I
 
0118
Limoncello D' Arenberg
W / BWP / F / 2011 / V: Echo van het Neerenbosch / MV: Quidam de Revel
 
0119
Limp Bizkit T 3
W / Hann / Schi / 2014 / V: Lord Pizzaro / MV: Check In
 
119
Limp Bizkit T 3
W / Hann / Schi / 2014 / V: Lord Pizzaro / MV: Check In
 
0195
Little Goldfever
W / 0
 
0120
Little Ron
W / Dt.Pf / B / 2010 / V: Leantos / MV: Rotarier / 106AZ12
 
0121
Lizard Point 2
W / Hann / Db / 2002 / V: Londonderry / MV: Sao Paulo
 
121
Lizard Point 2
W / Hann / Db / 2002 / V: Londonderry / MV: Sao Paulo
 
0122
Lollipop 175
W / Old / F / 2014 / V: Lavaletto / MV: Couleur-Rubin
 
0123
Look at me 79
W / OS / Db / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Golliath Life
 
123
Look at me 79
W / OS / Db / 2012 / V: Last Man's Hope / MV: Golliath Life
 
0124
Looks like riccioli
W / Hann / Schi / 2008 / V: Lauries Crusador xx / MV: Westwall / 103VK87
 
124
Looks like riccioli
W / Hann / Schi / 2008 / V: Lauries Crusador xx / MV: Westwall / 103VK87
 
0125
Lord Lupus T
W / Old / F / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Popcorn
 
125
Lord Lupus T
W / Old / F / 2014 / V: Lord Pezi Junior / MV: Popcorn
 
0126
Love Parade D
S / Rhld / B / 2011 / V: Laurentianer / MV: Ehrentraum
 
126
Love Parade D
S / Rhld / B / 2011 / V: Laurentianer / MV: Ehrentraum
 
0127
Lovely 49
W / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Lorentin I
 
127
Lovely 49
W / Holst / B / 2013 / V: Catoo / MV: Lorentin I
 
0128
Loving Lady EM
S / DSP / F / 2015 / V: Loving Dancer / MV: Cabaret
 
0129
Lucky One 18
W / Grpf.o.R / R / 2010
 
129
Lucky One 18
W / Grpf.o.R / R / 2010
 
0130
Lukas WS
W / W³rtt / B / 2009 / V: Lordano / MV: Gardez
 
130
Lukas WS
W / Württ / B / 2009 / V: Lordano / MV: Gardez
 
M - Pferdename / KNR
0131
Macho 119
W / Pol. / Schi / 2013 / V: Lord Liberator / MV: Grand Amour
 
131
Macho 119
W / Pol. / Schi / 2013 / V: Lord Liberator / MV: Grand Amour
 
220
Maja de Fleur
S / Württ / B / 2007 / V: Meraldik / MV: Diamond Hit
 
0132
Marie Lou au Lait
S / DR / Is / 2013 / V: Gino Brown N / MV: Antares N
 
132
Marie Lou au Lait
S / DR / Is / 2013 / V: Gino Brown N / MV: Antares N
 
0133
Mi-Ma's-Sternchen
S / Old / R / 2003 / V: Sterntänzer / MV: Canaster I
 
133
Mi-Ma's-Sternchen
S / Old / R / 2003 / V: Sterntänzer / MV: Canaster I
 
223
Midnight Lady 56
S / Württ / SCHI / 2013 / V: Monsum / MV: Exorbitant xx
 
0134
Midnight Magic D
S / DSP / Schi / 2015 / V: Monsum / MV: Drosselklang II
 
210
Milenja
S / DSP / Db / 2014 / V: Magnus Romeo / MV: Cosaro
 
0196
Mira
S / 2000
 
196
Mira
S / 2000
 
0135
Miss Elly H
S / W³rtt / B / 2009 / V: Monsum / MV: Landvogt
 
135
Miss Elly H
S / Württ / B / 2009 / V: Monsum / MV: Landvogt
 
202
Mister Bombastic
W / Rappe / 2013
 
0185
Mokka
S / RAPP / 2003
 
185
Mokka
S / RAPP / 2003
 
0137
Monsum's Mynou
S / Grpf.o.R / Schi / 2009
 
137
Monsum's Mynou
S / Grpf.o.R / Schi / 2009
 
0138
Moonlight 400
S / DSP / B / 2015 / V: Millennium / MV: Qvenetie (ex:Venette VDL)
 
138
Moonlight 400
S / DSP / B / 2015 / V: Millennium / MV: Qvenetie (ex:Venette VDL)
 
0139
Moritz 2508
W / Grpf.o.R / F / 2006
 
0140
Mosri Al Dahab ox
H / AV / Schi / 2004 / V: Dahab ox / MV: Penthagonn ox / 103JB12
 
140
Mosri Al Dahab ox
H / AV / Schi / 2004 / V: Dahab ox / MV: Penthagonn ox / 103JB12
 
N - Pferdename / KNR
0193
Nobel
W / Braun / 2002
 
O - Pferdename / KNR
0141
Oktavia TB
S / Old / Db / 2011 / V: Don Romantic / MV: Florencio I
 
141
Oktavia TB
S / Old / Db / 2011 / V: Don Romantic / MV: Florencio I
 
P - Pferdename / KNR
0142
Pontifina
S / Westf / B / 2006 / V: Pontifex / MV: Braunsberg
 
0143
Prinzessin Laia
S / B / 2002
 
143
Prinzessin Laia
S / B / 2002
 
0144
Pushkin Red 3
W / Lux.W / F / 2010
 
144
Pushkin Red 3
W / Lux.W / F / 2010
 
Q - Pferdename / KNR
0186
Quadrofine
S / 2012
 
0145
Queen Conny
S / Holst / B / 2009 / V: Queens Darling / MV: Athlet Z
 
145
Queen Conny
S / Holst / B / 2009 / V: Queens Darling / MV: Athlet Z
 
215
Quinny
S / Braun / 2016
 
0146
Quintessence de Lafitte
S / ZW / B / 2012 / V: Qui Lago / MV: Lambourghini
 
146
Quintessence de Lafitte
S / ZW / B / 2012 / V: Qui Lago / MV: Lambourghini
 
0147
Quote 7
S / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Contender
 
147
Quote 7
S / Holst / B / 2015 / V: Quiran / MV: Contender
 
R - Pferdename / KNR
205
Resinera
S / PRE / B / 2008 / V: Velonte / MV: Lebrillo
 
0148
Ronja 2325
S / Dt.Pf / B / 2010 / V: Racordero / MV: Drosselklang II / 106AZ11
 
0149
Royal Finest
S / Old / F / 2016 / V: Veneziano / MV: Florestino
 
149
Royal Finest
S / Old / F / 2016 / V: Veneziano / MV: Florestino
 
206
Rubina - Z
S / Württ / B / 2002 / V: Rubin Star N / MV: Sandro
 
S - Pferdename / KNR
0150
Safari 51
S / Hann / Db / 2013 / V: San Amour I / MV: Diamond Hit
 
150
Safari 51
S / Hann / Db / 2013 / V: San Amour I / MV: Diamond Hit
 
0151
Safira de la costa
S / Hann / B / 2007 / V: Stolzenberg / MV: Werther
 
0152
Salinera R
S / W³rtt / B / 2010 / V: Sir Donnerhall I / MV: Rohdiamant
 
152
Salinera R
S / Württ / B / 2010 / V: Sir Donnerhall I / MV: Rohdiamant
 
0153
Santara Mia
S / Hann / B / 2014 / V: Scolari / MV: Matcho AA
 
153
Santara Mia
S / Hann / B / 2014 / V: Scolari / MV: Matcho AA
 
0156
Scavino
W / Westf / Db / 2013 / V: Stakkato / MV: Voltaire / 106UK25
 
0157
Schillings Campino
W / DSP / B / 2014 / V: Caleon / MV: Le Champion
 
157
Schillings Campino
W / DSP / B / 2014 / V: Caleon / MV: Le Champion
 
0188
Schneeglöckchen
S / Schim / 2001
 
188
Schneeglöckchen
S / Schim / 2001
 
0158
Sherlock 33
W / Westf / Db / 2006 / V: Sacre Coeur / MV: Charisma
 
158
Sherlock 33
W / Westf / Db / 2006 / V: Sacre Coeur / MV: Charisma
 
0159
Signorina 9
S / Bay / Schwb / 2005 / V: Grannus First Class / MV: Tolstoi
 
159
Signorina 9
S / Bay / Schwb / 2005 / V: Grannus First Class / MV: Tolstoi
 
0160
Silent Secret
S / Rhld / R / 2013 / V: Sezuan / MV: Dacaprio
 
160
Silent Secret
S / Rhld / R / 2013 / V: Sezuan / MV: Dacaprio
 
213
Simonetta 6
S / Trak. / Db / 2005 / V: Kapriolan F / MV: Finley-M
 
0161
Simply Escada
S / Hann / F / 2015 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Londontime
 
0163
Sir Anka
H / Westf / F / 2009 / V: Sandro Boy / MV: Argentinus / 104TM65
 
163
Sir Anka
H / Westf / F / 2009 / V: Sandro Boy / MV: Argentinus / 104TM65
 
0164
Sir Henry 274
W / Old / R / 2008 / V: Sandro Hit / MV: Hohenstein
 
164
Sir Henry 274
W / Old / R / 2008 / V: Sandro Hit / MV: Hohenstein
 
0165
Sisco 89
W / Hann / B / 2010 / V: Monte Bellini / MV: Silvio I
 
165
Sisco 89
W / Hann / B / 2010 / V: Monte Bellini / MV: Silvio I
 
0166
Solo con te
W / Hann / Db / 2010 / V: Scolari / MV: French Kiss
 
166
Solo con te
W / Hann / Db / 2010 / V: Scolari / MV: French Kiss
 
0167
Son of Black Diamant
W / Hann / R / 2008 / V: Swarovski / MV: Warkant
 
167
Son of Black Diamant
W / Hann / R / 2008 / V: Swarovski / MV: Warkant
 
0168
Stacord 4
W / Hann / F / 2008 / V: Stakkato / MV: Acord II
 
168
Stacord 4
W / Hann / F / 2008 / V: Stakkato / MV: Acord II
 
0169
Stand up 3
W / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Stedinger / MV: Dacaprio
 
169
Stand up 3
W / Württ / Schwb / 2004 / V: Stedinger / MV: Dacaprio
 
0170
Summerly Skyline B WE
S / DR / Db / 2006 / V: Woldhoeve's Colorado / MV: Bernhard
 
0171
Sunny Day 21
S / DR / Df / 2007 / V: King Bjuti / MV: Bodyguard
 
171
Sunny Day 21
S / DR / Df / 2007 / V: King Bjuti / MV: Bodyguard
 
T - Pferdename / KNR
214
Tigo
W / Fuchs / 2001
 
0172
Toptaila
S / DR / Palom / 2009 / V: Top Zento / MV: Mozart II
 
172
Toptaila
S / DR / Palom / 2009 / V: Top Zento / MV: Mozart II
 
0173
Treidlia's Magma
S / Trak. / B / 2008 / V: Donauzauber / MV: Arc de Triomphe
 
173
Treidlia's Magma
S / Trak. / B / 2008 / V: Donauzauber / MV: Arc de Triomphe
 
U - Pferdename / KNR
0191
Ulysse
W / Braun / 2009
 
191
Ulysse
W / Braun / 2009
 
0174
Unity 10
S / Thuer / B / 2000 / V: Lefevre / MV: Adiso 1470 / GER42769
 
V - Pferdename / KNR
224
Vagabund114
W / -n.gefunde / 2021
 
0175
Valerie S
S / Hann / F / 2010 / V: Valentino / MV: Espri / 105NA91
 
W - Pferdename / KNR
0176
Waldfee 726
S / Old / F / 2009 / V: Swarovski / MV: Fürst Heinrich
 
225
Wirbelwind
W / 0
 
Z - Pferdename / KNR
0177
Zero Gravity 3
W / Grpf.o.R / Schi / 2016
 
0178
Zumba CW
S / Old / B / 2013 / V: Zack / MV: Riccio
 
178
Zumba CW
S / Old / B / 2013 / V: Zack / MV: Riccio