Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 145 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Pferdename / KNR
0001
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Cassini II / 104NG21
 
001
Adwiga M
S / Holst / Db / 2008 / V: C-Son of Sexy Eyes (ex:Son of / MV: Cassini II / 104NG21
 
B - Pferdename / KNR
0002
Ballerina 287
S / Holst / Schwb / 2009 / V: Contendro I / MV: Clinton I
 
002
Ballerina 287
S / Holst / Schwb / 2009 / V: Contendro I / MV: Clinton I
 
0107
Beauvais
S / Trak. / R / 2011 / V: All Inclusive / MV: Suchard / 105TN59
 
107
Beauvais
S / Trak. / R / 2011 / V: All Inclusive / MV: Suchard / 105TN59
 
0003
Billi Jean 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cheetano / MV: Lacros / 105KF11
 
003
Billi Jean 3
S / Holst / B / 2009 / V: Cheetano / MV: Lacros / 105KF11
 
110
Bonny 823
S / Holst / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Linaro
 
111
Butterblume I
S / Holst / Schi / 2009 / V: Calido I / MV: Concerto II / 105TF96
 
C - Pferdename / KNR
0005
Caitano 45
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Lorentin I
 
005
Caitano 45
W / Holst / B / 2012 / V: Catoo / MV: Lorentin I
 
0006
Calencio
W / Holst / F / 2011 / V: Carrico / MV: Caletto I / 105WN11
 
0007
California's Rapsody
S / Holst / B / 2001 / V: Calato / MV: Leandro
 
007
California's Rapsody
S / Holst / B / 2001 / V: Calato / MV: Leandro
 
0078
Call Me 19
S / Holst / B / 2013 / V: Comme il faut / MV: Chamonix / 106LV74
 
0082
Canjo
W / Holst / Schwb / 2011 / V: Cormint / MV: Contender / 105WE70
 
082
Canjo
W / Holst / Schwb / 2011 / V: Cormint / MV: Contender / 105WE70
 
0010
Capero
W / Lit.W / Schi / 2012 / V: Capiros-Star / MV: Litas-Star / 106LZ82
 
0011
Capricioso VA
W / Holst / Db / 2015 / V: Clarimo / MV: Casall / 107LX14
 
0097
Carachas
W / Holst / BkaSc / 2014 / V: Cardino / MV: Cachas
 
097
Carachas
W / Holst / BkaSc / 2014 / V: Cardino / MV: Cachas
 
0072
Carismo 22
W / Holst / B / 2004 / V: Con Air / MV: Exkurs / 103VF78
 
072
Carismo 22
W / Holst / B / 2004 / V: Con Air / MV: Exkurs / 103VF78
 
0095
Carlsson G
W / Holst / Db / 2008 / V: Chepetto / MV: Lombard
 
095
Carlsson G
W / Holst / Db / 2008 / V: Chepetto / MV: Lombard
 
0109
Casaltino II VA
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Carthago / 105KP42
 
109
Casaltino II VA
W / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Carthago / 105KP42
 
0077
Casino Royal 43
H / Holst / B / 2014 / V: Cascadello II / MV: Quidam de Revel
 
0015
Caspar 228
W / Holst / Db / 2006 / V: Contender / MV: Sunset Boulevard xx / 103UW85
 
0076
Catch me 63
S / Holst / Schi / 2012 / V: Castelan / MV: Capitol I / 106NA64
 
076
Catch me 63
S / Holst / Schi / 2012 / V: Castelan / MV: Capitol I / 106NA64
 
0017
Chakira B
S / Holst / B / 2004 / V: Caretino / MV: Lucky Lionell / 106CF48
 
0087
Charlie Weld
W / Hann / Hlb / 2002 / V: Connery / MV: Spartan / GER44810
 
087
Charlie Weld
W / Hann / Hlb / 2002 / V: Connery / MV: Spartan / GER44810
 
0088
Chiara's Charm
S / Holst / Schi / 2009 / V: Cayado / MV: Alasca / 105RX14
 
0102
Chip Chap ZH
W / Holst / F / 2009 / V: Carrico / MV: Leandro / 106JI65
 
102
Chip Chap ZH
W / Holst / F / 2009 / V: Carrico / MV: Leandro / 106JI65
 
0020
Cinzano 74
W / Grpf.o.R / B / 2009 / 105KX60
 
020
Cinzano 74
W / Grpf.o.R / B / 2009 / 105KX60
 
0084
Coco Chambato
W / Holst / B / 2003 / V: Chambertin / MV: Calato / 104DA46
 
084
Coco Chambato
W / Holst / B / 2003 / V: Chambertin / MV: Calato / 104DA46
 
0083
Coco Spring
S / Old / Db / 2011 / V: Canstakko / MV: Mynos / 105PE07
 
083
Coco Spring
S / Old / Db / 2011 / V: Canstakko / MV: Mynos / 105PE07
 
0023
Confuzius 6
W / Holst / B / 2007 / V: Con Air / MV: Corleone / 106IF03
 
023
Confuzius 6
W / Holst / B / 2007 / V: Con Air / MV: Corleone / 106IF03
 
0075
Cool Cat 12
S / Holst / Db / 2011 / V: Cassini I / MV: Contender / 106LV72
 
075
Cool Cat 12
S / Holst / Db / 2011 / V: Cassini I / MV: Contender / 106LV72
 
0025
Cool Charly Blue
W / Dt.Pf / B / 2011 / V: Cyper Space / MV: Chirac / 105SK55
 
025
Cool Charly Blue
W / Dt.Pf / B / 2011 / V: Cyper Space / MV: Chirac / 105SK55
 
0026
Corona R
S / Westf / B / 2009 / V: Chequille / MV: Spartan / 105KP51
 
0027
Corot du Buisson Z
W / Z.Rpf / Schi / 2007 / V: Calvaro Z / MV: Ksarset Z xx / 103SZ52
 
0028
Cortina Carlucci M
S / Hann / Schi / 2009 / V: Carlucci / MV: Gardeulan II / 105SS22
 
028
Cortina Carlucci M
S / Hann / Schi / 2009 / V: Carlucci / MV: Gardeulan II / 105SS22
 
0104
Cosmo 107
H / Holst / B / 2014 / V: Camarque / MV: Coriano
 
104
Cosmo 107
H / Holst / B / 2014 / V: Camarque / MV: Coriano
 
0029
Cosparlo
W / Holst / B / 2010 / V: Cosido / MV: Paramount
 
0103
Crisby 17
H / Holst / Schi / 2010 / V: Cosido / MV: Quintero / 105RH13
 
103
Crisby 17
H / Holst / Schi / 2010 / V: Cosido / MV: Quintero / 105RH13
 
0108
Cross My Way
W / Holst / B / 2009 / V: Casall / MV: Quinar / 106WH25
 
108
Cross My Way
W / Holst / B / 2009 / V: Casall / MV: Quinar / 106WH25
 
0030
Cubit
W / Holst / Schi / 2012 / V: Corrado I / MV: Loran / 107EF08
 
0031
Curly Sue B 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Casalito / MV: Lucky Lionell
 
031
Curly Sue B 3
S / Holst / Db / 2013 / V: Casalito / MV: Lucky Lionell
 
D - Pferdename / KNR
0032
D'Accord 70
W / Hann / B / 2012 / V: Diarado / MV: Aarking xx / 106NH12
 
032
D'Accord 70
W / Hann / B / 2012 / V: Diarado / MV: Aarking xx / 106NH12
 
0033
Da bin Ich C
W / Holst / Schwb / 2010 / V: Diarado / MV: Esteban xx / 105QK18
 
112
Da Diva
S / Holst / SCHI / 2011 / V: Water Dance / MV: Cassini II / 106DM20
 
0034
Doreena 11
S / Holst / B / 2011 / V: Cachas / MV: Capitol I
 
0094
Dorofee N
S / Holst / B / 2011 / V: Quadros / MV: Lancer II / 106ZA57
 
094
Dorofee N
S / Holst / B / 2011 / V: Quadros / MV: Lancer II / 106ZA57
 
0081
Double Dutch R
W / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106GU58
 
081
Double Dutch R
W / Holst / Db / 2010 / V: Diarado / MV: Corrado I / 106GU58
 
0079
Dram Buie
W / Westf / B / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Come On / 106PS82
 
079
Dram Buie
W / Westf / B / 2013 / V: Diarado's Boy / MV: Come On / 106PS82
 
0105
DSP Amazing
S / DSP / Df / 2015 / V: Antango / MV: Belissimo M / 107FL44
 
105
DSP Amazing
S / DSP / Df / 2015 / V: Antango / MV: Belissimo M / 107FL44
 
E - Pferdename / KNR
0038
Ebony II
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Hirtentanz / MV: Casall / 106ED03
 
0039
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
039
Elea 20
S / Holst / B / 2012 / V: Lenett / MV: Cormint / 106PX98
 
0040
Ella von Kielslück
S / Holst / Schwb / 2012 / V: Nekton / MV: Alcatraz / 106IN88
 
0099
Endlich Lust
S / Holst / Db / 2009 / V: Lasino / MV: Raimondo / 105OA97
 
099
Endlich Lust
S / Holst / Db / 2009 / V: Lasino / MV: Raimondo / 105OA97
 
0106
Escada 297
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Corrado I / 107GJ74
 
106
Escada 297
S / Holst / B / 2012 / V: Casall / MV: Corrado I / 107GJ74
 
F - Pferdename / KNR
0041
Fleure R
S / Holst / B / 2013 / V: Casquetto / MV: Lorentin I / 106WY94
 
041
Fleure R
S / Holst / B / 2013 / V: Casquetto / MV: Lorentin I / 106WY94
 
0042
Friday for Future 2
S / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Capo / 107KI33
 
042
Friday for Future 2
S / Holst / Db / 2013 / V: Centurion / MV: Capo / 107KI33
 
G - Pferdename / KNR
0043
Gambia I
S / Holst / Db / 2014 / V: Casalito / MV: Chamonix / 107FA30
 
0073
GEKE Equigrip's Levinio
W / OS / Db / 2013 / V: Levisonn / MV: Le Vainqueur / 106MF02
 
0080
Gina 1853
S / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Carpaccio
 
080
Gina 1853
S / Holst / B / 2014 / V: Casalito / MV: Carpaccio
 
0046
Granulin 2
W / Trak. / F / 2005 / V: Grafenstolz / MV: Pageno xx / 103LI86
 
046
Granulin 2
W / Trak. / F / 2005 / V: Grafenstolz / MV: Pageno xx / 103LI86
 
H - Pferdename / KNR
0047
Hanne 28
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Caretino
 
047
Hanne 28
S / Holst / B / 2015 / V: Crunch / MV: Caretino
 
0048
Happy Day II
S / Holst / Db / 2015 / V: Kannan / MV: Catoo / 107KS67
 
0091
Happy's Clavel
W / Holst / Schi / 2009 / V: Clarimo / MV: Lord / 105PW66
 
091
Happy's Clavel
W / Holst / Schi / 2009 / V: Clarimo / MV: Lord / 105PW66
 
0100
Haptika
S / Holst / Schi / 2015 / V: Baracuda / MV: Sir Shostakovich xx / 107HD35
 
0050
Hotline 9
S / Holst / Db / 2015 / V: Adagio de Talma / MV: Nekton
 
0051
Hulda 11
S / Holst / B / 2015 / V: Casall / MV: Loran / 107FM66
 
I - Pferdename / KNR
0052
Indigo 169
H / KWPN / F / 2013 / V: Kannan / MV: C-Indoctro / 106BC50
 
052
Indigo 169
H / KWPN / F / 2013 / V: Kannan / MV: C-Indoctro / 106BC50
 
L - Pferdename / KNR
0074
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
074
Lactic 4
W / Holst / Schi / 2007 / V: Landos / MV: Logan / 103TT14
 
0054
Lady Gaga 36
S / Old / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Landor S / 105IP49
 
054
Lady Gaga 36
S / Old / B / 2009 / V: Lordanos / MV: Landor S / 105IP49
 
0085
Latigo 18
W / Holst / B / 2005 / V: Lasino / MV: Contender / 103YO46
 
085
Latigo 18
W / Holst / B / 2005 / V: Lasino / MV: Contender / 103YO46
 
0092
Lawesta
S / Pol. / Db / 2012 / V: Stilios / MV: Cruzeiro L / 106IC71
 
092
Lawesta
S / Pol. / Db / 2012 / V: Stilios / MV: Cruzeiro L / 106IC71
 
0057
Levista 10
S / Old / B / 2013 / V: Levisonn / MV: Lordanos / 106TA04
 
057
Levista 10
S / Old / B / 2013 / V: Levisonn / MV: Lordanos / 106TA04
 
0058
Lord Jägerkrug M
H / Holst / Db / 2012 / V: Lord Ludwigsburg / MV: Cassini II / 106LA13
 
058
Lord Jägerkrug M
H / Holst / Db / 2012 / V: Lord Ludwigsburg / MV: Cassini II / 106LA13
 
0096
Lord Keule
W / Holst / B / 2009 / V: Lord Z / MV: Caretino
 
096
Lord Keule
W / Holst / B / 2009 / V: Lord Z / MV: Caretino
 
P - Pferdename / KNR
0089
Pin Rock's Fade to Black
S / FWB / R / 2012 / V: Pin Rock's Black Velvet / MV: El Bundy I / 106MM04
 
089
Pin Rock's Fade to Black
S / FWB / R / 2012 / V: Pin Rock's Black Velvet / MV: El Bundy I / 106MM04
 
Q - Pferdename / KNR
0061
Qsieben
W / Holst / B / 2007 / V: Quantum / MV: Calato / 104YT92
 
061
Qsieben
W / Holst / B / 2007 / V: Quantum / MV: Calato / 104YT92
 
0086
Qualvino
W / Old / B / 2009 / V: Quattro B / MV: Landadel / 105OO85
 
086
Qualvino
W / Old / B / 2009 / V: Quattro B / MV: Landadel / 105OO85
 
R - Pferdename / KNR
0063
Rosalie 164
S / Hann / Df / 2006 / V: Royal Blend / MV: Sandro / 105TX82
 
063
Rosalie 164
S / Hann / Df / 2006 / V: Royal Blend / MV: Sandro / 105TX82
 
S - Pferdename / KNR
0098
Sambia 38
S / Old / B / 2009 / V: Sir Donnerhall I / MV: Grand Cru / 105ZP79
 
098
Sambia 38
S / Old / B / 2009 / V: Sir Donnerhall I / MV: Grand Cru / 105ZP79
 
0064
Scali Brown
S / Hann / B / 2011 / V: Satisfaction I / MV: Cashman / 107KQ23
 
064
Scali Brown
S / Hann / B / 2011 / V: Satisfaction I / MV: Cashman / 107KQ23
 
0093
Schoensgreen Antares
W / DSP / B / 2011 / V: Antaeus / MV: Grossist / 106AB96
 
093
Schoensgreen Antares
W / DSP / B / 2011 / V: Antaeus / MV: Grossist / 106AB96
 
0066
Silent Pepper
H / DSP / F / 2003 / V: Sergeant Pepper I / MV: Kolibri / 102PP44
 
066
Silent Pepper
H / DSP / F / 2003 / V: Sergeant Pepper I / MV: Kolibri / 102PP44
 
T - Pferdename / KNR
0101
Travenort's Lucio
H / Holst / B / 2007 / V: Limbus / MV: Laurin / 104KV63
 
101
Travenort's Lucio
H / Holst / B / 2007 / V: Limbus / MV: Laurin / 104KV63
 
U - Pferdename / KNR
0067
Unikat 31
S / Holst / F / 2014 / V: Uriko (Clooney NLD) / MV: Carnando / 107LT16
 
0090
Upsala 30
W / Old / B / 2012 / V: Uptown / MV: Rubin-Royal / 106KB23
 
090
Upsala 30
W / Old / B / 2012 / V: Uptown / MV: Rubin-Royal / 106KB23
 
V - Pferdename / KNR
0069
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: Nekton / MV: Capitol I / 104CC74
 
069
Venice B
S / Holst / Schi / 2005 / V: Nekton / MV: Capitol I / 104CC74
 
0070
Vroni S
S / Hann / B / 2012 / V: Valentino / MV: Calypso II / 106ED04
 
070
Vroni S
S / Hann / B / 2012 / V: Valentino / MV: Calypso II / 106ED04
 
W - Pferdename / KNR
0071
Wilbur Larch
W / Hann / B / 2013 / V: Water Dance xx / MV: Augustinus xx / 106VZ24