Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 452 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Name des Pferdes / Kopfnummer
009
Aimée la vie
S / DSP / Db / 2015 / V: Amazing Spirit / MV: Diamond Hit
 
010
Amiro 49
H / EHafl / FhLH / 2010 / V: Alibaba / MV: Steinach
 
010
Amiro 49
H / EHafl / FhLH / 2010 / V: Alibaba / MV: Steinach
 
011
Amperion
W / Old / B / 2010 / V: Ampere (NLD) / MV: Sunny-Boy
 
012
Asima 4
S / Old / Db / 2014 / V: Sezuan / MV: Gracieux
 
012
Asima 4
S / Old / Db / 2014 / V: Sezuan / MV: Gracieux
 
B - Name des Pferdes / Kopfnummer
013
Bacio Cardinale
W / Old / R / 2018 / V: Baron (DK) / MV: Donnerhall
 
015
Beau Sancy
W / DWB / B / 2012 / V: Don Olymbrio L / MV: Sandro Hit
 
015
Beau Sancy
W / DWB / B / 2012 / V: Don Olymbrio L / MV: Sandro Hit
 
016
Belcanto 55
W / DSP / Db / 2017 / V: Bailando / MV: Florestano
 
017
Bella Cara FB
S / Westf / B / 2016 / V: Baccardi / MV: Damon Hill
 
017
Bella Cara FB
S / Westf / B / 2016 / V: Baccardi / MV: Damon Hill
 
018
Belladonna 37
S / Old / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Rubinstein I
 
019
Bellerophontes LH
W / DSP / Schwb / 2016 / V: Bernay / MV: Grafenstolz
 
020
Benny Kravitz
W / Old / B / 2017 / V: Benicio / MV: Diamond Hit
 
021
Bentley 92
W / Bay / B / 2011 / V: Bonifatius / MV: Lanciano
 
022
Benvenuto 15
W / Old / B / 2016 / V: Bernay / MV: Santino
 
022
Benvenuto 15
W / Old / B / 2016 / V: Bernay / MV: Santino
 
023
Bernay's Bon Bonito
W / DSP / Db / 2017 / V: Bernay / MV: Don Schufro
 
024
Best Secret 5
H / Hann / Df / 2011 / V: Bonifatius / MV: Latimer
 
024
Best Secret 5
H / Hann / Df / 2011 / V: Bonifatius / MV: Latimer
 
025
Bijou 403
W / Hann / F / 2007 / V: Belissimo M / MV: Rotspon / 106JZ73
 
026
Bijou Bambi
S / Old / B / 2014 / V: Best of Gold / MV: Welt Hit II
 
027
Birkhof's Zieta FBW
S / DSP / B / 2016 / V: Zalando / MV: Briar
 
027
Birkhof's Zieta FBW
S / DSP / B / 2016 / V: Zalando / MV: Briar
 
028
Blue Motion
W / Rhld / F / 2008 / V: Beltoni / MV: Florestan I / 106TU74
 
028
Blue Motion
W / Rhld / F / 2008 / V: Beltoni / MV: Florestan I / 106TU74
 
029
Bocelli L
W / Westf / F / 2010 / V: Belissimo M / MV: Fürst Heinrich
 
030
Bon Babooshka
S / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Worldly I
 
030
Bon Babooshka
S / Hann / Df / 2016 / V: Bon Coeur / MV: Worldly I
 
031
Bond Girl 13
S / DSP / B / 2018 / V: Fürst Romancier / MV: Baryshnikov
 
032
Borman
W / Hann / B / 2010 / V: Bon Balou / MV: Stakkato Gold / 105RG78
 
033
Brave Lad
W / Westf / F / 2009 / V: Basic / MV: Concepcion xx
 
034
Britannia 6
S / Old / F / 2008 / V: Benvenuto / MV: Fuerstenreich
 
035
Butterblume 11
S / Old / B / 2012 / V: Blickpunkt / MV: Ex Libris
 
035
Butterblume 11
S / Old / B / 2012 / V: Blickpunkt / MV: Ex Libris
 
C - Name des Pferdes / Kopfnummer
037
Captain Charly
W / Bay / F / 2010 / V: Ciacomo / MV: Raueck I
 
037
Captain Charly
W / Bay / F / 2010 / V: Ciacomo / MV: Raueck I
 
038
Captain Jack 56
W / Holst / B / 2011 / V: Catoo / MV: Cassini I
 
039
Caradonna DD
S / Bay / Db / 2012 / V: Charmeur / MV: Diamond Hit
 
040
Carbo 9
H / Holst / B / 2009 / V: Carentan / MV: Carbano / 106II96
 
041
Cariba 22
S / Old / B / 2011 / V: Cabaret / MV: Fürst Heinrich
 
043
Cathy 37
S / Westf / B / 2009 / V: Captain Fire / MV: Polytraum
 
044
Chico 931
W / KWPN / B / 2007 / V: Tuschinski / MV: Casanova / 106MS12
 
044
Chico 931
W / KWPN / B / 2007 / V: Tuschinski / MV: Casanova / 106MS12
 
045
Chironimo SZ
W / OS / B / 2015 / V: Connect / MV: Ricardos
 
046
Chopard 24
W / Bay / F / 2012 / V: Charmeur / MV: Sungold / 107EX13
 
046
Chopard 24
W / Bay / F / 2012 / V: Charmeur / MV: Sungold / 107EX13
 
047
Color of my Dreams
H / Holst / Schi / 2010 / V: Cezaro / MV: Castello
 
047
Color of my Dreams
H / Holst / Schi / 2010 / V: Cezaro / MV: Castello
 
050
Cremont
W / Holst / Schwb / 2009 / V: Carabas / MV: Coriander
 
050
Cremont
W / Holst / Schwb / 2009 / V: Carabas / MV: Coriander
 
D - Name des Pferdes / Kopfnummer
051
Da Luna piena
S / W³rtt / R / 2009 / V: Desperados / MV: Sandro Hit / 106EB63
 
052
Da Vinci WL
W / Westf / B / 2016 / V: De Niro / MV: Sir Donnerhall I
 
053
Da-Silva-Domingo
H / DR / Bsk / 2018 / V: Dating AT / MV: Strahlemann
 
053
Da-Silva-Domingo
H / DR / Bsk / 2018 / V: Dating AT / MV: Strahlemann
 
054
Dablino 2
H / W³rtt / Schwb / 2004 / V: Day Dream / MV: Ramiroff
 
055
Dagostino 15
W / Bay / Df / 2009 / V: Don Primus / MV: Del Mondo
 
055
Dagostino 15
W / Bay / Df / 2009 / V: Don Primus / MV: Del Mondo
 
056
Daliano 4
W / Old / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Florestan I
 
056
Daliano 4
W / Old / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Florestan I
 
057
Dallenio
W / Trak. / R / 2015 / V: Millennium / MV: Handryk / 107DI41
 
309
Danciero V
W / Hann / F / 2013 / V: Dancier / MV: Cordoba
 
309
Danciero V
W / Hann / F / 2013 / V: Dancier / MV: Cordoba
 
059
Danse avec moi 4
S / Hann / F / 2018 / V: Da Costa / MV: Surprice
 
059
Danse avec moi 4
S / Hann / F / 2018 / V: Da Costa / MV: Surprice
 
060
Dante's Crack
W / Old / R / 2014 / V: Dante Weltino / MV: Kansas C
 
061
Dare 2 be
W / Hann / R / 2013 / V: Dancier / MV: Florencio I / 105LA14
 
061
Dare 2 be
W / Hann / R / 2013 / V: Dancier / MV: Florencio I / 105LA14
 
062
Dark Dweezil
W / Bay / B / 2008 / V: Amantus / MV: Rubinstein I
 
062
Dark Dweezil
W / Bay / B / 2008 / V: Amantus / MV: Rubinstein I
 
063
Dauphin 31
H / Holst / Schi / 2010 / V: De Chirico / MV: Linaro / 105VQ64
 
063
Dauphin 31
H / Holst / Schi / 2010 / V: De Chirico / MV: Linaro / 105VQ64
 
064
De Luxe 56
W / Old / B / 2009 / V: De Niro / MV: Sion / 106KS24
 
065
Deep Black K
H / Old / R / 2014 / V: De Niro / MV: Sandro Hit
 
066
Deep Impact 4
H / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Sandro Hit / 106RX61
 
066
Deep Impact 4
H / Hann / R / 2012 / V: Don Index / MV: Sandro Hit / 106RX61
 
067
Delfie
S / Hann / Df / 2011 / V: Dannebrog / MV: Grand Cru
 
067
Delfie
S / Hann / Df / 2011 / V: Dannebrog / MV: Grand Cru
 
068
DeLorean Love
S / Old / F / 2017 / V: DeLorean / MV: Dramatic
 
314
Delorian 3
W / Hann / Db / 2017 / V: Donatus / MV: Likoto xx
 
069
Dernario
W / Bay / Df / 2006 / V: Donautanz / MV: Im Frühling
 
070
Devendra CE
W / Hann / Db / 2010 / V: Dancier / MV: Coriander
 
070
Devendra CE
W / Hann / Db / 2010 / V: Dancier / MV: Coriander
 
071
Dhamani
W / DSP / R / 2013 / V: Decurio / MV: San Amour I / 107NM33
 
071
Dhamani
W / DSP / R / 2013 / V: Decurio / MV: San Amour I / 107NM33
 
072
Diabolo 542
W / Bay / Df / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Riccio
 
073
Diabolo WL
W / Westf / F / 2013 / V: De Niro / MV: Sir Donnerhall I
 
073
Diabolo WL
W / Westf / F / 2013 / V: De Niro / MV: Sir Donnerhall I
 
074
Diaz 17
W / Hann / F / 2014 / V: Danciano / MV: Sandro Hit
 
075
Die Lotte AB
S / DSP / Db / 2018 / V: Secret / MV: Dumont
 
076
Dignity's Hope
S / W³rtt / B / 2008 / V: Danone II / MV: Matcho Son / 107GL44
 
076
Dignity's Hope
S / Württ / B / 2008 / V: Danone II / MV: Matcho Son / 107GL44
 
077
Dionysos de Massa
W / CPD / B / 2013 / V: Special Agent Amour / MV: Xaquiro / 107BX70
 
077
Dionysos de Massa
W / CPD / B / 2013 / V: Special Agent Amour / MV: Xaquiro / 107BX70
 
311
Diorisimmo
W / Holst / Schwb / 2003 / V: Dolany / MV: Heraldik xx / 106CE47
 
078
Dirty Harry 60
W / Hann / F / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Hofrat
 
078
Dirty Harry 60
W / Hann / F / 2007 / V: Diamond Hit / MV: Hofrat
 
079
Discover 7
W / Rhld / F / 2013 / V: Don Frederic / MV: Ferragamo / 106JL77
 
080
Divero
W / Bay / Db / 2010 / V: Detroit / MV: Rautenstein
 
081
Diwali P
W / Hann / Db / 2016 / V: Dimaggio / MV: Christ
 
082
Djamalla
S / Old / B / 2016 / V: Don Romanov / MV: Sir Donnerhall I
 
082
Djamalla
S / Old / B / 2016 / V: Don Romanov / MV: Sir Donnerhall I
 
083
Djumandji
W / Hann / Db / 2013 / V: Dancier / MV: Warkant
 
083
Djumandji
W / Hann / Db / 2013 / V: Dancier / MV: Warkant
 
001
Doloris 13
S / Hann / R / 2009 / V: Dancier / MV: Natiello xx
 
001
Doloris 13
S / Hann / R / 2009 / V: Dancier / MV: Natiello xx
 
084
Domani 28
W / Rhld / F / 2012 / V: Demirel / MV: Lancer II / 107SB92
 
084
Domani 28
W / Rhld / F / 2012 / V: Demirel / MV: Lancer II / 107SB92
 
085
Domillo
W / Old / B / 2018 / V: Don Martillo / MV: Münchhausen
 
086
Don Compañero
W / Hann / R / 2013 / V: Don Index / MV: Weltmeyer
 
086
Don Compañero
W / Hann / R / 2013 / V: Don Index / MV: Weltmeyer
 
087
Don Farell
W / Hann / Schwb / 2013 / V: Don Darius / MV: Fabriano
 
088
Don Lago
W / Old / B / 2006 / V: Don Romantic / MV: Lagoheidor G / 103UY04
 
088
Don Lago
W / Old / B / 2006 / V: Don Romantic / MV: Lagoheidor G / 103UY04
 
089
Don Lauris
W / Hann / B / 2014 / V: Don Index / MV: Lauries Crusador xx / 107QT72
 
089
Don Lauris
W / Hann / B / 2014 / V: Don Index / MV: Lauries Crusador xx / 107QT72
 
090
Don Royal 2
W / Bay / Schwb / 2003 / V: Dressage Royal / MV: Ricardo / 103DV51
 
090
Don Royal 2
W / Bay / Schwb / 2003 / V: Dressage Royal / MV: Ricardo / 103DV51
 
091
Don Schufro's Diamond
S / Hann / R / 2008 / V: Don Schufro / MV: Escudo I
 
092
Don Werther 3
W / Hann / F / 2011 / V: Don Frederico / MV: Werther / 106CD47
 
093
Donna 748
S / KWPN / B / 2008 / V: Tenerife VDL / MV: Kigali
 
093
Donna 748
S / KWPN / B / 2008 / V: Tenerife VDL / MV: Kigali
 
094
Donna Cara 23
S / Hann / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Abanos
 
094
Donna Cara 23
S / Hann / Df / 2010 / V: Diamond Hit / MV: Abanos
 
095
Doodle Jump Deluxe
W / Bay / B / 2009 / V: Diamond Hit / MV: Paradiesvogel
 
095
Doodle Jump Deluxe
W / Bay / B / 2009 / V: Diamond Hit / MV: Paradiesvogel
 
096
Dorado 201
W / Hann / F / 2009 / V: Dimaggio / MV: Feininger
 
097
Dossefürst K
W / DSP / Db / 2010 / V: Damon Hill / MV: Samba Hit I
 
097
Dossefürst K
W / DSP / Db / 2010 / V: Damon Hill / MV: Samba Hit I
 
098
Dottore 5
W / Bay / Schi / 2012 / V: Don Larino / MV: Glueckspilz
 
099
Draga 13
S / Old / F / 2007 / V: Sancisco / MV: Davignon I
 
099
Draga 13
S / Old / F / 2007 / V: Sancisco / MV: Davignon I
 
100
Dream Date DC
H / DR / FFalb / 2017 / V: Dating AT / MV: Halifax
 
100
Dream Date DC
H / DR / FFalb / 2017 / V: Dating AT / MV: Halifax
 
101
DSP Belcanto
W / Bay / F / 2013 / V: Belissimo M / MV: Regazzoni / 107BD43
 
102
DSP Farell
W / DSP / Db / 2011 / V: Fürst Wettin / MV: Samba Hit I
 
002
DSP Sammy Davis jr.
H / Bay / R / 2006 / V: San Remo / MV: Wenckstern / 105KW44
 
002
DSP Sammy Davis jr.
H / Bay / R / 2006 / V: San Remo / MV: Wenckstern / 105KW44
 
104
Dubary 9
S / W³rtt / F / 2012 / V: Den Haag / MV: Laudabilis / 106UD59
 
105
Ducati 39
W / Bay / Df / 2013 / V: Destano / MV: Lord Loxley I
 
106
Durchlaucht 16
H / Old / R / 2010 / V: Desperados / MV: Jazz Time
 
312
Dwayn
W / Hann / GoldF / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Lauries Crusador xx / 105YA08
 
312
Dwayn
W / Hann / GoldF / 2012 / V: Diamond Hit / MV: Lauries Crusador xx / 105YA08
 
107
Dwayne
W / Hann / Db / 2014 / V: Diamond Hit / MV: Weltmeyer / 106JL76
 
107
Dwayne
W / Hann / Db / 2014 / V: Diamond Hit / MV: Weltmeyer / 106JL76
 
108
Dwayne The Rock Johnson
W / Bay / Df / 2011 / V: Desperados / MV: Florencio I
 
E - Name des Pferdes / Kopfnummer
109
Eberhard Grün
W / Westf / F / 2015 / V: Edward / MV: Benetton Dream
 
110
Edelix
W / Westf / F / 2014 / V: Escolar / MV: Di Versace
 
110
Edelix
W / Westf / F / 2014 / V: Escolar / MV: Di Versace
 
111
Ekholts Zesuan
H / DR / FSti / 2018 / V: Nilantshoeve's Zippo / MV: Durello
 
111
Ekholts Zesuan
H / DR / FSti / 2018 / V: Nilantshoeve's Zippo / MV: Durello
 
323
Eletto GiH
W / Hann / B / 2018 / V: Emilio Sanchez / MV: Weyden
 
323
Eletto GiH
W / Hann / B / 2018 / V: Emilio Sanchez / MV: Weyden
 
112
Elli 152
S / Hann / B / 2011 / V: Edward / MV: Santino
 
112
Elli 152
S / Hann / B / 2011 / V: Edward / MV: Santino
 
324
Escalero 15
W / Dt.Pf / B / 2014 / V: Estobar NRW / MV: Coriander
 
113
Escolar's Eljano
W / Westf / B / 2017 / V: Escolar / MV: Fürst Fugger
 
F - Name des Pferdes / Kopfnummer
116
Fabulinus
W / Old / Db / 2017 / V: Fürstenball / MV: Rubin-Royal
 
116
Fabulinus
W / Old / Db / 2017 / V: Fürstenball / MV: Rubin-Royal
 
117
Failshofer Touch my Heart
H / DR / Palom / 2017 / V: Diamond Touch / MV: Benetton S
 
118
Fairy Belle 3
S / Hann / B / 2015 / V: Fürstenball / MV: Londonderry
 
118
Fairy Belle 3
S / Hann / B / 2015 / V: Fürstenball / MV: Londonderry
 
119
Fantastica 53
S / Westf / B / 2017 / V: Florenz / MV: Damon Hill
 
120
Faolan 3
W / Old / B / 2018 / V: Feinrich / MV: Clintino
 
121
Farnouk
W / Old / B / 2014 / V: For Romance I / MV: Walt Disney I
 
122
Fats Domino 13
W / Hann / B / 2007 / V: Fidertanz / MV: De Niro / 104OC09
 
123
Feelunique
S / Westf / Df / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Donnerhall
 
123
Feelunique
S / Westf / Df / 2016 / V: Fürsten-Look / MV: Donnerhall
 
322
Feliciano MZ
W / Hann / F / 2008 / V: Fidertanz / MV: Wolkentanz II / 105NO16
 
322
Feliciano MZ
W / Hann / F / 2008 / V: Fidertanz / MV: Wolkentanz II / 105NO16
 
124
Felipe 29
W / DSP / Schwb / 2015 / V: Fürstenball / MV: Scolari
 
125
Ferrandini 3
W / Hann / Db / 2016 / V: Fürstenball / MV: Diamond Hit
 
126
Ferrantino
H / Hann / R / 2013 / V: Fürst Romancier / MV: Londonderry
 
127
Ferro 188
W / KWPN / B / 2010 / V: Voice / MV: Ganges
 
128
Ferstlhof's Florens
H / Bay / Db / 2013 / V: Florestan I / MV: Rivero II
 
128
Ferstlhof's Florens
H / Bay / Db / 2013 / V: Florestan I / MV: Rivero II
 
129
Feuerschein 9
W / Bay / Df / 2013 / V: Fahrenheit / MV: Walt Disney I
 
130
Fey 10
S / W³rtt / Schwb / 2012 / V: Fürstenball / MV: Rotspon
 
131
Filippa 30
S / DSP / R / 2015 / V: Finest / MV: Hohenstein / 107QY12
 
131
Filippa 30
S / DSP / R / 2015 / V: Finest / MV: Hohenstein / 107QY12
 
132
Filius 252
W / DSP / Db / 2014 / V: Fürst Donnerhit / MV: Sir Donnerhall I
 
133
Fina Ragazza
S / Old / B / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Sandro Hit
 
133
Fina Ragazza
S / Old / B / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Sandro Hit
 
003
Fine Design S
W / Westf / Db / 2014 / V: Fürstenball / MV: K2 / 107IX99
 
134
Fine Felina 2
S / Hann / F / 2010 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Wolkenstein II
 
135
Fine Spirit 5
W / Hann / B / 2015 / V: First Ampere / MV: Diamond Hit
 
137
Finest Flow
H / Westf / B / 2016 / V: Flores Dream / MV: Vitalis
 
137
Finest Flow
H / Westf / B / 2016 / V: Flores Dream / MV: Vitalis
 
138
Finest Pleasure
W / DSP / Db / 2015 / V: Finest / MV: Grosso Z
 
139
Finest Sinfonie
S / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Sir Savoy
 
139
Finest Sinfonie
S / Hann / R / 2015 / V: Finest / MV: Sir Savoy
 
140
Fiona la douce
S / Hann / B / 2009 / V: Fidertanz / MV: Compliment
 
141
Fiora 28
S / Hann / Db / 2016 / V: Fürstenhof / MV: Stedinger
 
141
Fiora 28
S / Hann / Db / 2016 / V: Fürstenhof / MV: Stedinger
 
142
Fiorello R
W / Westf / Db / 2010 / V: Flatrate / MV: Rembrandt Royal
 
142
Fiorello R
W / Westf / Db / 2010 / V: Flatrate / MV: Rembrandt Royal
 
310
Fleetwood Mac 23
W / Hann / F / 2012 / V: Fabregas / MV: San Remo
 
310
Fleetwood Mac 23
W / Hann / F / 2012 / V: Fabregas / MV: San Remo
 
004
Flerino
W / Old / R / 2007 / V: Florencio I / MV: Donnerschwee / 106OK46
 
143
Fleur 435
S / Trak. / B / 2012 / V: Kentucky / MV: Grafenstolz / 106VZ70
 
144
Florenz 72
S / Old / Db / 2011 / V: Flatrate / MV: Pik Pavarotti
 
145
Floridia's Stern
S / Hann / F / 2017 / V: Floris Prince / MV: Riverside
 
145
Floridia's Stern
S / Hann / F / 2017 / V: Floris Prince / MV: Riverside
 
146
Fonda 8
S / DSP / B / 2012 / V: Foundation / MV: Conteur / 106UV92
 
146
Fonda 8
S / DSP / B / 2012 / V: Foundation / MV: Conteur / 106UV92
 
147
Forsazza de Malleret
S / Old / R / 2013 / V: For Romance I / MV: Sarkozy / 107LW45
 
148
Fosbury OLD
W / Old / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Depardieu
 
148
Fosbury OLD
W / Old / R / 2017 / V: For Romance I / MV: Depardieu
 
150
Franchescus
W / Hann / Schwb / 2015 / V: Franziskus / MV: De Niro
 
151
Franky 36
W / Old / Db / 2015 / V: Fürstenball / MV: Royal Dance
 
151
Franky 36
W / Old / Db / 2015 / V: Fürstenball / MV: Royal Dance
 
152
Franz Joseph BB
W / Hann / B / 2013 / V: Franziskus / MV: Rascalino / 106HN82
 
153
Frappé 4
W / Rhld / B / 2015 / V: Floriscount / MV: Christ
 
153
Frappé 4
W / Rhld / B / 2015 / V: Floriscount / MV: Christ
 
154
Frappuccino 7
W / Old / F / 2016 / V: Fidertanz / MV: Clintino
 
155
Fräulein Bö
S / Old / Schwb / 2006 / V: Sir Donnerhall I / MV: Freiherr
 
156
Fräulein P
S / DSP / B / 2011 / V: Fidertanz / MV: Korsar I
 
157
Freaky Friday 11
W / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
157
Freaky Friday 11
W / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Sir Donnerhall I
 
158
Freddy Mercury 6
H / Hann / Df / 2015 / V: Floriscount / MV: Don Crusador
 
317
Frederike 39
S / Hann / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Rubin-Royal
 
317
Frederike 39
S / Hann / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Rubin-Royal
 
005
Friendly-Hunting's Deià
S / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Cordoba / 106JF84
 
005
Friendly-Hunting's Deià
S / Hann / F / 2012 / V: Fürst Nymphenburg I / MV: Cordoba / 106JF84
 
315
Fritz von Fürstenlicht
W / Westf / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Rosario
 
315
Fritz von Fürstenlicht
W / Westf / F / 2017 / V: Fürsten-Look / MV: Rosario
 
159
Frühlingsblume 5
S / Rhld / F / 2012 / V: First Selection / MV: Walt Disney II
 
159
Frühlingsblume 5
S / Rhld / F / 2012 / V: First Selection / MV: Walt Disney II
 
160
Fulltime 4
S / Hann / F / 2009 / V: Fidertanz / MV: Prince Thatch xx
 
160
Fulltime 4
S / Hann / F / 2009 / V: Fidertanz / MV: Prince Thatch xx
 
161
Funkeldunkel
S / Old / B / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Bordeaux (NLD)
 
162
Fürst 53
H / Hann / Db / 2014 / V: Fürst Romancier / MV: Weltmeyer
 
163
Fürst Frederick 3
W / Old / R / 2006 / V: Faustinus / MV: Lanthan
 
163
Fürst Frederick 3
W / Old / R / 2006 / V: Faustinus / MV: Lanthan
 
164
Fürsten-Stepp
W / Old / Df / 2015 / V: Fürsten-Look / MV: Rohdiamant
 
165
Fynn 46
W / Old / Schwb / 2016 / V: Foxtrot Dancer / MV: San Amour I
 
G - Name des Pferdes / Kopfnummer
166
Garland de Fontaine
W / Old / Df / 2017 / V: Grand Galaxy Win T / MV: Fürstenball / 107QC41
 
167
Geronnimmo
W / W³rtt / Schwb / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Imperator / 106NS90
 
167
Geronnimmo
W / Württ / Schwb / 2007 / V: Grafenstolz / MV: Imperator / 106NS90
 
168
Golden United
W / KWPN / Db / 2011 / V: United / MV: Sandro Hit
 
168
Golden United
W / KWPN / Db / 2011 / V: United / MV: Sandro Hit
 
169
Good Time 15
S / Old / R / 2014 / V: Genesis / MV: De Niro
 
170
Got it BB
H / DWB / B / 2015 / V: Grand Galaxy Win T / MV: Don Schufro / 107BX63
 
171
Grande Gioia
S / DSP / Schwb / 2015 / V: Fürstenball / MV: Rivero II
 
172
Grandioso's Mister X
W / Hann / B / 2015 / V: Gandhi / MV: Dream of Glory
 
173
Great Gatsby 31
W / Westf / Db / 2017 / V: Grand Galaxy Win T / MV: Don Romantic
 
173
Great Gatsby 31
W / Westf / Db / 2017 / V: Grand Galaxy Win T / MV: Don Romantic
 
174
Great Gatsby PS
W / Old / R / 2014 / V: Grey Flanell / MV: Sir Donnerhall I
 
H - Name des Pferdes / Kopfnummer
175
Hadiya 5
S / Trak. / Schwb / 2013 / V: Schwarzgold / MV: Monteverdi
 
175
Hadiya 5
S / Trak. / Schwb / 2013 / V: Schwarzgold / MV: Monteverdi
 
176
Hamilton 41
W / Old / B / 2007 / V: Hotline / MV: Sandro Hit
 
177
Hannelinde GLN
S / KWPN / B / 2012 / V: Dream Boy / MV: Sunny-Boy / 105SD68
 
178
Heartbreaker 54
W / Hann / Schi / 2005 / V: His Highness / MV: Espri / 103LR92
 
179
Helios C
W / Hess / Db / 2006 / V: Hibiskus / MV: Grosso Z / 104XE15
 
179
Helios C
W / Hess / Db / 2006 / V: Hibiskus / MV: Grosso Z / 104XE15
 
180
Henriettenhof's Kenia
S / Old / Schwb / 2017 / V: Goldberg / MV: Sir Donnerhall I
 
180
Henriettenhof's Kenia
S / Old / Schwb / 2017 / V: Goldberg / MV: Sir Donnerhall I
 
181
Hijerbas
W / Old / B / 2007 / V: Hotline / MV: Painter's Row xx
 
181
Hijerbas
W / Old / B / 2007 / V: Hotline / MV: Painter's Row xx
 
182
Holly HW
S / Hann / B / 2012 / V: Hofrat / MV: Damenstolz
 
182
Holly HW
S / Hann / B / 2012 / V: Hofrat / MV: Damenstolz
 
183
Hollywood Star
W / Hann / Df / 2006 / V: Hochadel / MV: Lauries Crusador xx
 
I - Name des Pferdes / Kopfnummer
184
Illinggut's Escoline
W / Oe.Wb / Db / 2015 / V: Escolar / MV: Hotline
 
184
Illinggut's Escoline
W / Oe.Wb / Db / 2015 / V: Escolar / MV: Hotline
 
185
Indigo 146
W / Bay / B / 2007 / V: In Flagranti / MV: Weltenadel
 
186
Int2ition
W / KWPN / B / 2013 / V: UB 40 / MV: Krack C / 107DQ24
 
187
Ippolito Del Nord
W / Old / F / 2017 / V: Asgard's Ibiza / MV: Florestan I
 
188
Izzie 3
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Asgard's Ibiza / MV: Sarkozy
 
188
Izzie 3
S / Hann / Schwb / 2017 / V: Asgard's Ibiza / MV: Sarkozy
 
J - Name des Pferdes / Kopfnummer
189
Jarla K
S / Old / B / 2008 / V: Just Perfect / MV: Rosario
 
189
Jarla K
S / Old / B / 2008 / V: Just Perfect / MV: Rosario
 
K - Name des Pferdes / Kopfnummer
190
Karl Louis
W / Hann / B / 2010 / V: King Arthur / MV: Weltbogen / 106JQ94
 
190
Karl Louis
W / Hann / B / 2010 / V: King Arthur / MV: Weltbogen / 106JQ94
 
192
Keltenfürst K
W / Trak. / Db / 2009 / V: Grafenstolz / MV: Cadeau
 
192
Keltenfürst K
W / Trak. / Db / 2009 / V: Grafenstolz / MV: Cadeau
 
193
Knigge 2
W / Westf / B / 2010 / V: Krack C / MV: Weinberg
 
193
Knigge 2
W / Westf / B / 2010 / V: Krack C / MV: Weinberg
 
L - Name des Pferdes / Kopfnummer
194
La Luna 371
S / Bay / Db / 2013 / V: Rock Forever I / MV: Londonderry
 
195
La Tilia
S / Old / F / 2010 / V: L'Espoir / MV: Seigneur d'Alleray xx
 
196
Lacoste 126
W / Hann / F / 2008 / V: Locksley II / MV: Wolkenstein II / 105KU84
 
197
Lacoste 154
S / W³rtt / B / 2012 / V: Little Charly / MV: Fürst Piccolo
 
197
Lacoste 154
S / Württ / B / 2012 / V: Little Charly / MV: Fürst Piccolo
 
198
Lady Charming
S / Hann / B / 2014 / V: Londontime / MV: Stedinger
 
199
Lady Lamira
S / Rhld / B / 2010 / V: Lord Loxley I / MV: Goldschmidt
 
199
Lady Lamira
S / Rhld / B / 2010 / V: Lord Loxley I / MV: Goldschmidt
 
200
Latika 4
S / Bay / B / 2008 / V: Lord Sinclair I / MV: Wenzel I
 
201
Lauries Amigo
W / Hann / B / 2003 / V: Lauries Crusador xx / MV: Argument
 
202
Lennie Loomis
W / Hann / Df / 2015 / V: Livaldon / MV: Hochadel
 
203
Lettenhofs Lovely Enjoyment
S / DR / Schi / 2010 / V: Dörnberg's Erimon II / MV: Diamond Rum (Diamond's Dandy)
 
203
Lettenhofs Lovely Enjoyment
S / DR / Schi / 2010 / V: Dörnberg's Erimon II / MV: Diamond Rum (Diamond's Dandy)
 
204
Lieber Scholli
W / Hann / R / 2018 / V: Livaldon / MV: Sandro Hit
 
204
Lieber Scholli
W / Hann / R / 2018 / V: Livaldon / MV: Sandro Hit
 
205
Lightning-McQueen
W / Holst / B / 2011 / V: Lorentin I / MV: Aljano
 
206
Limoncello 24
H / Cruz.P / Palom / 2015 / V: Ducello
 
206
Limoncello 24
H / Cruz.P / Palom / 2015 / V: Ducello
 
207
Lisanne 18
S / Hann / B / 2013 / V: Lissaro / MV: Dancier
 
208
Little Lord 100
W / Bay / Db / 2012 / V: Locksley III / MV: Fürst Heinrich
 
208
Little Lord 100
W / Bay / Db / 2012 / V: Locksley III / MV: Fürst Heinrich
 
308
Liverpool 58
W / Holst / Db / 2013 / V: Lorentin I / MV: Coriander / 107SC15
 
210
Lord of the Dark SZ
H / Old / R / 2017 / V: Lord Loxley I / MV: Ricardos
 
210
Lord of the Dark SZ
H / Old / R / 2017 / V: Lord Loxley I / MV: Ricardos
 
211
Love's Divine 7
S / Hann / Df / 2013 / V: Dimaggio / MV: Lauries Crusador xx
 
212
Lucas 287
W / KWPN / Db / 2016 / V: Franklin / MV: Jazz
 
213
Lucca L
W / Bay / B / 2010 / V: Lissaro / MV: Weltrang L
 
214
Lucius 53
W / Hann / Db / 2012 / V: Floratio / MV: Rubin-Royal
 
214
Lucius 53
W / Hann / Db / 2012 / V: Floratio / MV: Rubin-Royal
 
M - Name des Pferdes / Kopfnummer
215
Majestix W
W / W³rtt / F / 2006 / V: Münchhausen / MV: Campari M / 105GT86
 
215
Majestix W
W / Württ / F / 2006 / V: Münchhausen / MV: Campari M / 105GT86
 
216
Marienhof's Voyou
H / DR / B / 2004 / V: Vivaldi / MV: Notre Beau
 
217
Marrakesch 35
H / DSP / R / 2012 / V: Millennium / MV: Dionysos
 
217
Marrakesch 35
H / DSP / R / 2012 / V: Millennium / MV: Dionysos
 
319
Metallica 4
S / W³rtt / B / 2013 / V: Mighty Magic / MV: Betel xx / 107WZ19
 
319
Metallica 4
S / Württ / B / 2013 / V: Mighty Magic / MV: Betel xx / 107WZ19
 
218
Milli Lou
S / DSP / Schwb / 2015 / V: Fürstenball / MV: Don Primero
 
219
Miss Rock for Me
S / KWPN / B / 2017 / V: Rock for Me / MV: Diamond Hit
 
220
Mocca Royal
W / DSP / Db / 2018 / V: Morricone I / MV: Destano
 
221
Montepicco
W / Bay / Db / 2008 / V: Montepiano I / MV: Florestan I
 
222
Montgomery 95
W / Hann / F / 2017 / V: Martinez / MV: Donnerhall / 107QZ63
 
223
My Romance 3
S / Old / Df / 2016 / V: For Romance I / MV: Danone I
 
224
My Secret Affair
W / DSP / B / 2018 / V: Secret / MV: Le Champion
 
N - Name des Pferdes / Kopfnummer
225
Nemo V
H / DR / Palom / 2016 / V: FS Numero Uno / MV: FS Don't Worry
 
225
Nemo V
H / DR / Palom / 2016 / V: FS Numero Uno / MV: FS Don't Worry
 
226
Noah Lee
H / DSP / B / 2016 / V: Negro (Novabor) / MV: Florencio I
 
226
Noah Lee
H / DSP / B / 2016 / V: Negro (Novabor) / MV: Florencio I
 
316
Norman 94
W / Grpf.o.R / R / 2017
 
227
Numero Primo SZ
W / OS / B / 2015 / V: Numero Uno / MV: Concorde
 
P - Name des Pferdes / Kopfnummer
228
Pagena 77
S / Bay / R / 2008 / V: San Remo / MV: Gauguin de Lully
 
229
Pepsi Petite
S / Bay / F / 2007 / V: Kaiser Karl / MV: Granat
 
230
Porta Bavaria
S / DSP / R / 2014 / V: Belantis I / MV: Bentley
 
231
Pramwaldhof's Doktor Faust
W / Old / R / 2011 / V: Desperados / MV: Londonderry
 
232
Pures Glück 3
S / DSP / R / 2015 / V: Zalando / MV: Rubin-Royal
 
Q - Name des Pferdes / Kopfnummer
233
QC Fighting Harvard
W / Old / Db / 2010 / V: Fidertanz / MV: Harvard
 
233
QC Fighting Harvard
W / Old / Db / 2010 / V: Fidertanz / MV: Harvard
 
234
Quadiro
W / Old / Schwb / 2010 / V: Quattro B / MV: De Niro / 106HW02
 
235
Quadrro
W / Ung. / Db / 2017 / V: Quimby / MV: Mefiszto I-18
 
235
Quadrro
W / Ung. / Db / 2017 / V: Quimby / MV: Mefiszto I-18
 
236
Quagmyre
W / Hann / F / 2014 / V: Quantensprung / MV: Lauries Crusador xx
 
237
Quando Fino
W / Hann / Df / 2009 / V: Quando-Quando / MV: Donnerhall
 
237
Quando Fino
W / Hann / Df / 2009 / V: Quando-Quando / MV: Donnerhall
 
238
Quantum 16
W / DSP / B / 2011 / V: Quadroneur / MV: Guenzel
 
238
Quantum 16
W / DSP / B / 2011 / V: Quadroneur / MV: Guenzel
 
239
Quasar 15
W / DSP / B / 2008 / V: Quaterback / MV: Sunny-Boy
 
239
Quasar 15
W / DSP / B / 2008 / V: Quaterback / MV: Sunny-Boy
 
240
Quasar's Querida
S / Hann / R / 2013 / V: Quasar de Charry / MV: Rubinstein I
 
241
Quaterback's Princess
S / Old / Schwb / 2014 / V: Quaterback / MV: Light and Easy
 
241
Quaterback's Princess
S / Old / Schwb / 2014 / V: Quaterback / MV: Light and Easy
 
242
Queensberry 26
S / Hann / Db / 2015 / V: Quantensprung / MV: Stedinger
 
243
Quel-Doudou
W / Bay / Df / 2010 / V: Quaterback / MV: Goethe
 
313
Quilan 4
W / Hann / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Lanciano / 107KP75
 
313
Quilan 4
W / Hann / F / 2012 / V: Quaterback / MV: Lanciano / 107KP75
 
R - Name des Pferdes / Kopfnummer
244
Ratinas Highlight
S / Old / Db / 2007 / V: Hotline / MV: Rubinstein I
 
244
Ratinas Highlight
S / Old / Db / 2007 / V: Hotline / MV: Rubinstein I
 
245
Red Amber
H / Hann / F / 2007 / V: Royal Blend / MV: Westbury / 105JN81
 
245
Red Amber
H / Hann / F / 2007 / V: Royal Blend / MV: Westbury / 105JN81
 
246
Renaissance WB
S / DSP / Db / 2016 / V: Rock Forever I / MV: Carry Gold
 
246
Renaissance WB
S / DSP / Db / 2016 / V: Rock Forever I / MV: Carry Gold
 
247
Risaya RT
S / Old / B / 2016 / V: Florenz / MV: Lovis Corinth
 
248
Rockarroyo MM
W / Westf / B / 2017 / V: Rock for Me / MV: Royal Classic
 
249
Rockford Dreams
W / Westf / Db / 2012 / V: Rocky Lee / MV: Come On / 106LM08
 
249
Rockford Dreams
W / Westf / Db / 2012 / V: Rocky Lee / MV: Come On / 106LM08
 
250
Rosenthals Fabiano
W / Old / Db / 2017 / V: For Romance I / MV: Dimaggio
 
250
Rosenthals Fabiano
W / Old / Db / 2017 / V: For Romance I / MV: Dimaggio
 
251
Rosie's Boy
W / Old / R / 2005 / V: Rosario / MV: Londonderry
 
252
Rubynero
W / Old / R / 2005 / V: Rubin-Royal / MV: Donnerhall
 
252
Rubynero
W / Old / R / 2005 / V: Rubin-Royal / MV: Donnerhall
 
007
Rugby 58
W / Hann / Df / 2012 / V: Rassolini / MV: Don Frederico / 106MT79
 
S - Name des Pferdes / Kopfnummer
253
Salome 316
S / W³rtt / Schwb / 2011 / V: Sir Donnerhall I / MV: Bergamon
 
254
Samurai 470
W / Old / R / 2009 / V: St. Moritz / MV: Rotspon
 
254
Samurai 470
W / Old / R / 2009 / V: St. Moritz / MV: Rotspon
 
255
Samurai K
H / Hann / Db / 2007 / V: Stedinger / MV: Wild Dance
 
256
San Rubin 5
W / Bay / Schwb / 2008 / V: San Amour I / MV: Abydos
 
257
Sanrico 3
W / Hann / Schwb / 2009 / V: San Remo / MV: Don Frederico
 
257
Sanrico 3
W / Hann / Schwb / 2009 / V: San Remo / MV: Don Frederico
 
258
Sansibar 119
W / Old / F / 2009 / V: Sir Donnerhall I / MV: Don Gregory
 
259
Santino 180
W / DSP / B / 2017 / V: Santo Domingo / MV: Alabaster
 
260
Santino Solari
W / Bay / Db / 2005 / V: Seven up / MV: Pilotek
 
261
Sarie R.
S / Hann / Df / 2014 / V: Sarotti Mocca-Sahne / MV: Grand Cru
 
262
Scallywag Holly
S / Westf / B / 2011 / V: Sunday / MV: Fürst Piccolo / 107BW31
 
262
Scallywag Holly
S / Westf / B / 2011 / V: Sunday / MV: Fürst Piccolo / 107BW31
 
263
Selected
W / Hann / F / 2015 / V: Sezuan / MV: Bequia
 
264
Sempre di Piu
H / Hann / Db / 2009 / V: San Remo / MV: Sunset Boulevard xx
 
264
Sempre di Piu
H / Hann / Db / 2009 / V: San Remo / MV: Sunset Boulevard xx
 
265
Senza Mo 2
W / Old / B / 2008 / V: Sir Donnerhall I / MV: Larinero
 
266
Seraphim K
W / Hann / F / 2008 / V: Sir Donnerhall I / MV: Wild Dance
 
267
Shanti 39
H / Hann / F / 2008 / V: San Remo / MV: Lauries Crusador xx / 104UX87
 
268
Shosholoza 5
S / Hann / Db / 2015 / V: Sir Donnerhall I / MV: Riccione
 
268
Shosholoza 5
S / Hann / Db / 2015 / V: Sir Donnerhall I / MV: Riccione
 
269
Showtime 85
S / DSP / F / 2015 / V: Topas / MV: Weltmeyer
 
270
Silvano-Gold
W / Old / Df / 2008 / V: Serano Gold / MV: Figaro
 
270
Silvano-Gold
W / Old / Df / 2008 / V: Serano Gold / MV: Figaro
 
271
Sir Moritz 2
W / Hann / R / 2007 / V: St. Moritz / MV: Matcho AA / 106AW13
 
271
Sir Moritz 2
W / Hann / R / 2007 / V: St. Moritz / MV: Matcho AA / 106AW13
 
272
Solino S
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Sir Oldenburg / MV: Espri
 
272
Solino S
W / Bay / Schwb / 2008 / V: Sir Oldenburg / MV: Espri
 
273
Sommeliere
S / Old / B / 2007 / V: Sir Donnerhall I / MV: Wolkentanz I
 
273
Sommeliere
S / Old / B / 2007 / V: Sir Donnerhall I / MV: Wolkentanz I
 
274
Sonntagsglück
S / Westf / B / 2014 / V: Sunday / MV: Rohdiamant
 
274
Sonntagsglück
S / Westf / B / 2014 / V: Sunday / MV: Rohdiamant
 
320
Sospiro
W / DSP / Db / 2017 / V: Sir Heinrich / MV: Laudabilis / 107HG16
 
320
Sospiro
W / DSP / Db / 2017 / V: Sir Heinrich / MV: Laudabilis / 107HG16
 
275
Springsteen 11
W / Old / B / 2012 / V: Sir Donnerhall I / MV: Fürst Heinrich / 106YU63
 
275
Springsteen 11
W / Old / B / 2012 / V: Sir Donnerhall I / MV: Fürst Heinrich / 106YU63
 
276
Stanford 17
W / Hann / B / 2011 / V: Stedinger / MV: Waterford
 
276
Stanford 17
W / Hann / B / 2011 / V: Stedinger / MV: Waterford
 
277
Starlight MS
H / Westf / B / 2011 / V: Sir Donnerhall I / MV: Feuerschein I
 
008
Sterntaler 49
W / Old / R / 2005 / V: San Remo / MV: Andiamo
 
008
Sterntaler 49
W / Old / R / 2005 / V: San Remo / MV: Andiamo
 
278
Superstar 7
W / Westf / F / 2010 / V: Sunday / MV: Diego xx / 107AE40
 
278
Superstar 7
W / Westf / F / 2010 / V: Sunday / MV: Diego xx / 107AE40
 
279
Surprise 229
S / Bay / B / 2012 / V: Supreme / MV: Cosinus B
 
279
Surprise 229
S / Bay / B / 2012 / V: Supreme / MV: Cosinus B
 
280
Sweet Melody 9
S / Hann / R / 2014 / V: Schwarzgold / MV: His Highness
 
281
Symphony 8
S / Hann / B / 2013 / V: Destano / MV: Sandro Hit
 
T - Name des Pferdes / Kopfnummer
282
Tamino 295
W / Old / Schwb / 2014 / V: Tomahawk / MV: Florencio I
 
283
Teatime 10
S / DR / Db / 2016 / V: FS Champion de Luxe / MV: Hilkens Black Delight
 
284
Temptation Junior
W / DWB / R / 2012 / V: Tailormade Temptation / MV: Crelido
 
284
Temptation Junior
W / DWB / R / 2012 / V: Tailormade Temptation / MV: Crelido
 
285
Toffifee 76
S / DR / F / 2017 / V: FS Champion de Luxe / MV: Hilkens Black Delight
 
285
Toffifee 76
S / DR / F / 2017 / V: FS Champion de Luxe / MV: Hilkens Black Delight
 
U - Name des Pferdes / Kopfnummer
286
Un Cocco Nero
W / Bay / R / 2013 / V: Un Amore / MV: Abanos
 
V - Name des Pferdes / Kopfnummer
288
Valentino 331
H / Hann / B / 2009 / V: Valentino / MV: Contendro I / 107WS45
 
288
Valentino 331
H / Hann / B / 2009 / V: Valentino / MV: Contendro I / 107WS45
 
289
Valeur 61
W / Westf / B / 2012 / V: Vitalis / MV: Florestan I
 
290
Vienna 112
S / Westf / B / 2017 / V: Vainqueur / MV: Cristallo
 
290
Vienna 112
S / Westf / B / 2017 / V: Vainqueur / MV: Cristallo
 
291
Vitali 24
H / Westf / F / 2012 / V: Vitalis / MV: Royal Angelo II
 
292
Vivienne Westwood 4
S / Westf / F / 2017 / V: Vitalis / MV: Fürst Piccolo
 
292
Vivienne Westwood 4
S / Westf / F / 2017 / V: Vitalis / MV: Fürst Piccolo
 
293
Volantis MB
W / Old / R / 2014 / V: Van Vivaldi / MV: Donnerschwee
 
293
Volantis MB
W / Old / R / 2014 / V: Van Vivaldi / MV: Donnerschwee
 
W - Name des Pferdes / Kopfnummer
295
Welcome 237
W / Hann / F / 2005 / V: Weltmeyer / MV: Don Primero / 106LP77
 
295
Welcome 237
W / Hann / F / 2005 / V: Weltmeyer / MV: Don Primero / 106LP77
 
296
Western Lady 14
S / Hann / Df / 2010 / V: Westernhagen / MV: Davignon I
 
297
What's up 37
W / Hann / B / 2005 / V: Wishing Luck / MV: Bergkristall
 
298
Wild Love Woodlander
W / Hann / F / 2015 / V: Wild Child / MV: For Compliment / 107CX16
 
298
Wild Love Woodlander
W / Hann / F / 2015 / V: Wild Child / MV: For Compliment / 107CX16
 
299
Willowby 19
W / Hann / Df / 2005 / V: Worldly I / MV: Donnerhall
 
300
Woodlander Wild Child
H / Hann GB / F / 2011 / V: Wavavoom / MV: Fürst Heinrich
 
300
Woodlander Wild Child
H / Hann GB / F / 2011 / V: Wavavoom / MV: Fürst Heinrich
 
Z - Name des Pferdes / Kopfnummer
318
Zackman M
W / DWB / B / 2013 / V: Zack / MV: Solos Carex
 
318
Zackman M
W / DWB / B / 2013 / V: Zack / MV: Solos Carex
 
321
Zaire-E
S / KWPN / B / 2004 / V: Son de Niro / MV: Jazz / 102VM17
 
321
Zaire-E
S / KWPN / B / 2004 / V: Son de Niro / MV: Jazz / 102VM17
 
302
Zamunda 3
S / DSP / F / 2016 / V: Zalando / MV: Fabriano
 
303
Zaphir 10
W / Old / Db / 2013 / V: Zonik / MV: Quattro B
 
304
Zarafin
W / Old / R / 2012 / V: Zonik / MV: Rosario
 
304
Zarafin
W / Old / R / 2012 / V: Zonik / MV: Rosario
 
305
Zarentochter
S / DSP / Db / 2014 / V: Zirkon (Zodiac) / MV: Romancero H
 
306
Zazou 41
W / DSP / Db / 2015 / V: Zirkon (Zodiac) / MV: Lennon Beat
 
307
Zuccero 4
W / Old / R / 2010 / V: Zack / MV: Rubinstein I
 
307
Zuccero 4
W / Old / R / 2010 / V: Zack / MV: Rubinstein I