Aktuelles Pferdeverzeichnis
Hier werden alle Pferde aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 169 Pferde.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Pferdedaten dar.
A - Name des Pferdes / Kopfnummer
0001
Alina 481
S / R / 2011 / V: Enzio / MV: Erlwein
 
0002
Alina Boh
S / F / 2013
 
0188
Alissa
W / 2017
 
0003
Amaretto 295
W / Schwb / 2008 / V: Orlando / MV: Brandy XIII
 
0004
Ampere 59
W / F / 2005 / V: Albertus 112 / MV: Modell
 
0008
Aranka Pu
S / Schi / 2011 / V: Aramis N / MV: Honeymoon Star
 
0009
Aron 328
W / FWf / 2005
 
010
Artax 87
H / Hafl. / Hlf / 2000 / V: Albertus 112 / MV: Gamet
 
B - Name des Pferdes / Kopfnummer
0011
Baclan 2
H / F / 2010 / V: Baccarat / MV: Molenhorn's Pasja
 
0013
Balios 18
W / R / 2012 / V: Beautyful Stallion / MV: Merlin / 108FR72
 
0014
Bea 79
S / Schwb / 2013 / V: High Flown's Oxford / MV: Dakar
 
0015
Beekzicht's Rolando
W / Db / 2013 / V: Young Winsome's Adrian / MV: Major / 108FR76
 
016
Bella Donna A
S / STSW / B / 2011 / V: Veritas / MV: Geron / 104UX45
 
180
Ben 487
W / Wel.B / Schi / 2016 / V: Kranichhof`s Blue-Berry / MV: Eiluns Jonas N
 
0017
Bernadette Verita
S / B / 2012 / V: Veritas / MV: Geron
 
0019
Birkenstein's Primadonna
S / B / 2015 / V: Breeton Scar / MV: Rebello
 
0020
Birkenstein's Sirius
W / F / 2017 / V: Breeton Scar / MV: Rebello
 
0021
Blitz 316
S / F / 2005
 
0022
Bonalisa 3
S / F / 2018 / V: Bon Jovi / MV: Nobody
 
0025
Bracon
W / F / 2012 / V: Baccarat / MV: Molenhorn's Pasja
 
026
Bravo 24
W / KWPN / B / 2006 / V: Moneymaker / MV: Manno
 
0027
Burberry 20
S / B / 2012 / V: Beautyful Stallion / MV: Triomphe de Muze
 
179
Burnkid
S / DR / F / 2008 / V: Baccarat / MV: Shamrock Secret Design / 105BX45
 
C - Name des Pferdes / Kopfnummer
0028
Caiju 3
W / B / 2017 / V: Casskeni II / MV: Paradiesvogel
 
0030
Carino 562
W / FhLH / 2006 / 104LN91
 
0031
Carline 9
S / Df / 2011 / V: Collini's Boy / MV: Sekurit / 105TK49
 
0032
Carlo 541
W / B / 2018 / V: Cadett / MV: Geronimo
 
0033
Carlsson 89
W / B / 2012 / V: Clapton / MV: Raimondo
 
0034
Casanova 519
W / B / 2012 / V: Con Chello / MV: Ramirado
 
0035
Cäsar 224
W / Schwb / 2017 / V: Capitano / MV: Elbling
 
0036
Cäsar 226
W / R / 2016 / V: Nonius XLIX-19 (XII.tm) / MV: Nonius XVII-30
 
0037
Casper 487
W / R / 2018 / V: Capitano / MV: Esprit
 
0038
Casper 495
W / Schi / 2018 / V: Conturio / MV: Quaterback
 
0039
Cassandra 364
S / RSche / 2014
 
0040
Cassie 7
S / Db / 2010 / V: Collini's Boy / MV: Sekurit / 105TK54
 
0041
Challenge Pacton
W / Schi / 2012 / V: Vollenhof's Heartbreaker / MV: Breachwood Marwyn / 105TO76
 
0042
Chester 349
W / Df / 2012 / V: Casskeni II / MV: Goldkäfer
 
172
Chester Z 4
W / STSW / Db / 2018 / V: Capitano / MV: Celtis
 
D - Name des Pferdes / Kopfnummer
0043
Da Vinci 333
W / F / 2012 / V: Darino / MV: Campari Pur
 
0044
Daiquiri's Dream M
W / F / 2013 / V: Daiquiry / MV: Principal Boy
 
174
Daisiree
S / DR / Falbe / 2005 / V: HB Daylight / MV: Rekord
 
0046
Dässie
S / B / 2010
 
048
Dolly 427
S / Grpf.o.R / B / 2007
 
0049
Donner 170
S / B / 2006
 
0050
Dutchman 47
W / Schwb / 2013 / V: Dance Star AT / MV: Halifax
 
E - Name des Pferdes / Kopfnummer
0051
Ebbs 3
W / B / 2009 / V: Esprit / MV: Enzian
 
0053
Edita 10
S / Schwb / 2010 / V: Enzio / MV: Erlwein
 
055
Elbfürst
W / STSW / Schwb / 2012 / V: Elbling / MV: Excellent
 
056
Eldorado 165
W / STSW / B / 2017 / V: Ecclestone / MV: Elbcapitän
 
0057
Elektor 7
W / B / 2017 / V: Dajluk / MV: Celtis / 107ET16
 
0058
Emil 196
W / Schwb / 2018 / V: Espresso / MV: Erbe
 
059
Emma 297
S / STSW / R / 2011 / V: Einsiedel / MV: Edelmann
 
0060
Equus Maximus
W / B / 2018 / V: Elgado / MV: Epilog
 
0061
Ethano
W / B / 2011 / V: Elitär / MV: Lord I
 
0062
Etzel 42
W / RSchi / 2015 / V: Edelstein / MV: Lombard
 
F - Name des Pferdes / Kopfnummer
0063
Failshofer Captain Sparrow
W / Db / 2011 / V: Tijd Vlijt's Amadeous / MV: De Mustert Nicolay
 
0065
Fenne Lily
S / Schwb / 2018 / V: Don Martillo / MV: French Kiss / 108CS86
 
0067
Fincento K
W / Db / 2017 / V: For Romance II / MV: Danone I / 108EI68
 
173
Fiona 491
S / STSW / B / 2006 / V: Elixier / MV: Lopez
 
0068
Floristin 15
S / B / 2016 / V: Fürst Wettin / MV: Poker E
 
070
Frieda 388
S / Ung. / B / 2017 / V: Fly High I / MV: Nabob
 
0186
FST Laurenzia
S / R / 2016 / V: Elbgraf / MV: Valerius
 
0071
Fürst Finley 9
W / F / 2015 / V: Fürstenhof / MV: Belmundo xx
 
G - Name des Pferdes / Kopfnummer
0072
Galina P
S / B / 2014 / V: Veit / MV: Ellrado
 
0073
Garry 65
W / B / 2008 / V: Goldfever II / MV: Argentan I / 105GH43
 
178
Gentlelike Leila
S / Shet / R / 2015 / V: Indigo (Icarus) / MV: Benny
 
185
Gigo 10
W / DR / F / 2010 / V: Grande B / MV: Barrichello / 108HD24
 
0077
Gismo 692
W / F / 2010
 
078
Gitta 113
S / STSW / B / 2010 / V: Elbcapitän / MV: Gerling
 
0176
Goliath T 3
H / Db / 2018 / V: Goliath / MV: Vincent E
 
176
Goliath T 3
H / STSW / Db / 2018 / V: Goliath / MV: Vincent E
 
184
Grandeur vom Purnitzgrund
W / DR / F / 2005 / V: Grande B / MV: Diabolo / 108HC12
 
0081
Grete P
S / Db / 2018 / V: Veit / MV: Excellent
 
H - Name des Pferdes / Kopfnummer
0082
Happy Karline L
S / FhLH / 2016 / V: Waldgeist / MV: Nadin
 
0083
Harry 224
W / Db / 2008
 
084
Higgins 50
W / DSP / B / 2004 / V: Hudson / MV: Hemmingway / 104MJ87
 
0085
Hot Black Girl
S / R / 2011 / V: Hot Spirit / MV: French Kiss
 
I - Name des Pferdes / Kopfnummer
0086
Ivo 60
W / F / 2016 / V: Isidor / MV: Mister Milano
 
J - Name des Pferdes / Kopfnummer
181
Jaro 15
W / Grpf.o.R / B / 2015
 
0088
Java 38
S / R / 2019 / V: Carus / MV: Carlos
 
0089
Jon-Boy-Joker
W / Df / 2010 / V: East-Dikes Joker / MV: Jabolo
 
182
Jonny-Walker
W / Dt.CPo / Windf / 2016 / V: Jacko vom Körler Berg / MV: Jabolo
 
0090
Juli 32
S / F / 2009
 
0091
Juni 8
S / FSchi / 2005
 
K - Name des Pferdes / Kopfnummer
0093
Karino 505
H / B / 2012 / V: Kwept / MV: No Mercy
 
0095
King Filou
W / F / 2005 / V: King William / MV: Antares
 
0096
Konell
W / B / 2007 / V: Kaiser Karl / MV: Samba Hit I / 105GH44
 
L - Name des Pferdes / Kopfnummer
097
Laila 417
S / Pony o.R / Is / 2013 / V: unbekannt / MV: unbekannt
 
098
Lamar 13
W / STSW / Schwb / 2015 / V: Lotus / MV: Glücksburg (Louis Norvang)
 
099
Layla 71
S / AESRpf / Palom / 2017 / V: Inflagranti / MV: My Boy
 
100
Leaster
W / DR / Df / 2010 / V: Lucky Luke (nicht eingetragen) / MV: King Bjuti
 
101
Lehnguts Laila II
S / STSW / Db / 2018 / V: Veritas / MV: Ehrenfried
 
0101
Lehnguts Laila II
S / Db / 2018 / V: Veritas / MV: Ehrenfried
 
102
Lehnguts Lambada
S / STSW / R / 2016 / V: Veritabel / MV: Ehrenfried
 
183
Leon 667
H / STSW / B / 2003 / V: Lord I / MV: Geronimo
 
103
Lex vom Friesenhof Altmark
W / Fries / R / 2003 / V: Wibe / MV: Gradus
 
104
Lisa Boh
S / Grpf.o.R / R / 2013
 
105
Little Lord 119
H / Pony o.R / Palom / 2018
 
106
Lord 1114
W / STSW / B / 2006 / V: Lord Brown / MV: Eugen
 
107
Lorette 55
S / SchW / Db / 2004 / V: Veritas / MV: Einsiedel
 
108
Lori's
S / Old / Palom / 2011 / V: Win the Gold / MV: My Boy
 
109
Louis 305
W / Pony o.R / Is / 2007
 
0177
Lovely Luke 3
W / Schwb / 2013 / V: Silbermoon / MV: Stelart of Transy
 
177
Lovely Luke 3
W / DPbShP / Schwb / 2013 / V: Silbermoon / MV: Stelart of Transy
 
110
Luka 71
W / DSP / Db / 2017 / V: Lets go / MV: Sekurit / 108EI73
 
111
Lukon Avain
W / STSW / R / 2003 / V: Lopez / MV: Erbe / 103MN06
 
M - Name des Pferdes / Kopfnummer
112
Mozart 270
W / Schi / 2007
 
N - Name des Pferdes / Kopfnummer
113
Na Klara
S / Grpf.o.R / B / 2016
 
114
Nasirius
H / Hafl. / F / 2000 / V: Nobody / MV: Albertus 112
 
115
Negra-Dineth
S / STSW / Db / 2018 / V: Veritas / MV: Centimo
 
116
Nico 1494
W / DR / Schi / 2017 / V: Nouvalier / MV: FS Golden Moonlight
 
117
Nordpolder Amadeus
W / NWR / Schi / 2013 / V: Roetsenest's Santa Fe / MV: Zonneweide's Juppie
 
0117
Nordpolder Amadeus
W / Schi / 2013 / V: Roetsenest's Santa Fe / MV: Zonneweide's Juppie
 
O - Name des Pferdes / Kopfnummer
118
Oleg 12
H / Lewitz / Db / 2001 / V: Oliver / MV: Zytrus ox
 
P - Name des Pferdes / Kopfnummer
119
Pacco 129
W / DR / R / 2011 / V: Popcorn / MV: Vivaldi
 
120
Pascha 740
W / Pony o.R / DfhLH / 2005
 
121
Penny Lane 367
S / DR / Schi / 2011 / V: Ald Feart's Marko / MV: Pamir ox / 105XC38
 
122
Pfalz-Dart- Farasi
W / Dartm / B / 2009 / V: Mühlenmoor Revale / MV: Pfalz-Euro Cheval
 
123
Pino M
W / Wel.B / AmbCh / 2013 / V: Farchynys Pelydryn / MV: Elferink's Hamad
 
0123
Pino M
W / AmbCh / 2013 / V: Farchynys Pelydryn / MV: Elferink's Hamad
 
124
Pinocchio 246
W / Wel.B / RSchi / 2008 / V: Picasso M / MV: Tetworth Crimson Lake
 
125
Pleasure 44
W / DR / F / 2007 / V: Playboy / MV: Carlo
 
126
Prinz 1428
W / Shet / F / 2008 / V: Pardon / MV: Pierre
 
Q - Name des Pferdes / Kopfnummer
127
Quadamo
W / DSP / Db / 2013 / V: Quandolino / MV: Hudson
 
128
Quasi 8
H / DR / Schi / 2012 / V: Quaterback's Junior / MV: Nixen
 
129
Queen Ida 3
S / Meckl. / F / 2015 / V: Quadroneur / MV: Nintender
 
175
Quell der Freude
S / Rhld / F / 2012 / V: Quanticus / MV: Fiderball
 
131
Quentin 97
W / DSP / F / 2009 / V: Quaterback / MV: Marocain xx
 
132
Quintas 7
H / DR / B / 2016 / V: Quaterback's Junior / MV: Bodyguard
 
R - Name des Pferdes / Kopfnummer
133
Rabea vom Purnitzgrund
S / Shet / F / 2007 / V: Mister Milano / MV: Bonito
 
134
Ranel
H / DSP / Schwb / 2003 / V: Rex Graziano / MV: Marocain xx
 
135
Rapunzel 211
S / DSP / R / 2011 / V: Hochmeister / MV: Don Primero
 
136
Raya aus dem Wendland
S / Shet / F / 2013 / V: Mister Milano / MV: Bonito
 
137
Real Temptation GF
W / AESRpf / Bsk / 2014 / V: Ryllandaras / MV: Nariston
 
138
Renoir 153
H / DR / B / 2004 / V: Ruby Gold / MV: Henry / 102QA28
 
139
Rose 88
S / DR / Schi / 2014 / V: Rahim ox / MV: Billy the Kid
 
140
Rubina 458
S / Pony o.R / Schi / 2016
 
141
Rusty 420
W / Wel.A / Palom / 2013 / V: Ranger / MV: Hunnenhoek's Daimler
 
S - Name des Pferdes / Kopfnummer
142
Saltys Whisler
W / Dartm / R / 2013 / V: Magnum Windstar / MV: Oak-Tree Paddington
 
143
Samba Sunshine
S / Grpf.o.R / Df / 2007
 
144
Sammy vom Steingraben
W / Shet / F / 2018 / V: Sir Winsten / MV: Normen
 
145
Sanderion
W / Meckl. / Db / 2015 / V: Stockholm / MV: Rubinstern Noir / 107KM54
 
0146
Saphira 307
S / R / 2009 / V: Lombard / MV: Elbling
 
146
Saphira 307
S / STSW / R / 2009 / V: Lombard / MV: Elbling
 
147
Sherry 141
S / DR / F / 2005 / V: Churchill / MV: Campari Pur / 103IS98
 
148
Stourton Henry
W / Dartm / R / 2005 / V: Wendel Limerick / MV: Hopelaws Kazek
 
T - Name des Pferdes / Kopfnummer
150
Taunus EE
W / Wel.D / B / 2014 / V: Foxlight Tomboy / MV: Gwenllan Sam
 
151
Tessa vom Purntizgrund
S / DR / F / 2010 / V: Krazy King / MV: Diabolo
 
152
Texas 130
W / Pony o.R / BSche / 2009
 
171
Timeless Topolino
W / Trak. / B / 2009 / V: Editorial / MV: Hohenstein
 
U - Name des Pferdes / Kopfnummer
154
Udara
S / DR / Df / 2007 / V: No Mercy / MV: Molenhorn's Pasja
 
155
Udetta 2
S / DR / F / 2011 / V: Baccarat / MV: Molenhorn's Pasja
 
156
United Prisca
S / DR / F / 2003 / V: Molenhorn's Pasja / MV: Gabriel
 
157
Ursina 7
S / DR / F / 2008 / V: Baccarat / MV: Molenhorn's Pasja
 
V - Name des Pferdes / Kopfnummer
0158
Valentino 429
H / B / 2018 / V: Veltin / MV: Elitär
 
158
Valentino 429
H / STSW / B / 2018 / V: Veltin / MV: Elitär
 
159
Vesuv 40
H / STSW / Db / 2005 / V: Veritas / MV: Coronat
 
160
Vinold P
W / STSW / B / 2011 / V: Veit / MV: Ellrado
 
0161
Vysak`s His Highness
W / FSchi / 2017 / V: De Weyerds Houston / MV: Riedelands Orle
 
161
Vysak`s His Highness
W / Wel.A / FSchi / 2017 / V: De Weyerds Houston / MV: Riedelands Orle
 
W - Name des Pferdes / Kopfnummer
162
Weltgeist L
W / EHafl / FhLH / 2018 / V: Waldgeist / MV: Nadin
 
163
Wilhelmina vom Reuterhof
S / Fries / R / 2015 / V: Beart / MV: Tjerk
 
164
Wilson 86
W / EHafl / Hlf / 2018 / V: Wildgeist / MV: San Remo
 
165
Wolke 366
S / Pony o.R / B / 2007
 
Z - Name des Pferdes / Kopfnummer
166
Zacharias vom Reuterhof
W / Fries / R / 2015 / V: Beart / MV: Doeke
 
167
Zitnas Sensation
W / DR / B / 2004 / V: Senator / MV: Night-Star I / 102VV52
 
168
Ziu
W / Fries / R / 2007 / V: Felle / MV: Fetse
 
169
Zoe ' d Amour
S / STSW / R / 2010 / V: Carlos / MV: Erbe
 
170
Zoraja 5
S / Pony o.R / Schi / 2017